Интервју министра просвјете и културе Наталије Тривић

Интервју министра просвјете и културе Наталије Тривић

Које активности и мјере предузима Министарство просвјете и културе са циљем усклађивања образовања са тржиштем рада?

Сарадња са пословном заједницом као један од приоритета, у складу са Стратегијом предшколског, основног и средњег образовања и васпитања 2022-2030, значајно је унапријеђена и захваљујући томе искорачили смо и у погледу усклађивања уписних политика са потребама тржишта рада.

Велики напредак је направљен када је ријеч о броју ученика на практичној настави код послодаваца. Још 2019. године смо у 75 привредних субјеката имали практичну наставу за ученике из 12 школа, док у 2022. години имамо 1.063 привредна субјекта који обезбјеђују практичну наставу за 3616 ученика 50 средњих школа.

Фокус нам је и на унапређењу компетенција наших ученика. Завршен је поступак ревизиjе и стандардизације занимања након чега су донесени нови наставни планови и програми који су у примјени од школске 2020/2021. године. Тиме су створене свe претпоставке да свршени ученици имају компетенције потребне тржишту рада

Са циљем усклађивања образовања са тржиштем рада измјењен је и Закон о средњем васпитању и образовању како би додатно унаприједили  практичну наставу код послодаваца за ученике средњих стручних школа у најмањем обиму од 25 одсто.

Тежимо развијању дуалног образовања  како би што већи број средњошколаца који не желе да наставе образовање на високошколским установама остао да ради код послодаваца код којих похађају праксу.

Упоредо смо иницирали бројне активности и разговоре са Привредном комором Републике Српске, Унијом удружења послодаваца Републике Српске, Занатско-предузетничком комором Републике Српске, Заводом за запошљавање Републике Српске и бројним компанијама које су заинтересоване да ученицима ових школа обезбиједе праксу са циљем да унаприједимо практичну наставу и компетенције наших ученика.

Каква је перспектива за ученике и ученице које сада уписују неко од стручних занимања у средњим школама у Српској?

Циљ нам је да креирањеm уписне политике и обезбјеђивањеm практичне наставе код послодаваца створимо  услове да одређени број ученика који су похађали практичну наставу остане да ради код тих послодаваца. Наставићемо да радимо на отварању нових прилика за средњошколце.

У сарадњи са пословном заједницом и јединицама локалних самоуправа, тaкoђe,  дефинисана је и Листа дефицитарних занимања за школску 2022/2023. годину, којом је  обухваћенo  19 занимања у 36 средњих школа и 28 јединица локалне самоуправе. Ученици који упишу дефицитарна занимања добијаће, у току школске 2022/2023. године,  мјесечне стипендије у износу од 100 КМ  и бесплатан превоз од куће до школе за вријеме трајања наставне године.

Планови Министарства за наредни период?

Наставићемо континуирану сарадњу са пословном заједницом, као и активности на усклађивању наставних програма са потребама тржишта рада. Јачаћемо стручне школе да креирају одређени проценат програма у складу са потребама послодаваца, као и да развијају изборне модуле у стручној настави у складу са потребама послодаваца.

У плану је у сарадњи са послодавцима  опремање школских кабинета одговарајућом опремом и генерално више активности које имају за циљ унапређење практичне наставе, као и успостављање система каријерног вођења и савјетовања ученика.