Треба да повежемо школе, ђаке и привреднике и унаприједимо сарадњу међу нама

Саша Тривић, предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске

Који је мотив УУПРС за покретање пројекта промоције средњег стручног образовања?

С обзиром на то да већ дужи низ година биљежимо примјетан, значајан недостатак радне снаге, а наши партнери из средњих школа биљеже пад уписа ђака у стручне школе, процијенили смо да је вријеме да урадимо нешто. Велики број дјеце уписује школе и спрема се за занимања са којима не могу лако обезбиједити радно мјесто, па смо постваили циљ да помогнемо у бољем информисању дјеце у основним школама о приликама, могућностима и перспективама занимања која су потребна привреди. Истовремено, жељели смо да промовишемо предузећа која нуде обављање праксе у току школовања. Важно нам је и да међу послодавцима ширимо визију и идеју да је потребно да остварујемо везе и са школама и са ђацима, и наравно, да их научимо да је и наш интерес улагање у образовање. Основни циљ цијелог пројекта је едукација како школа и ђака, тако и послодаваца о међусобним везама, интересима и приликама за сарадњу.

Каква је перспектива запошљавања и стимулативних примања за младе са стручним занимањима у компанијама у Републици Српској?

Перспектива је боља из дана у дан, јер и код послодаваца расте свијест да доброг радника неће бити без добре везе са школством и наравно, добрих услова приликом обављања практичне наставе. Свједоци смо да сваке године имамо све већи број послодаваца који обезбјеђују плаћену ученичку праксу, који све више пажње посвећују ђацима на пракси и који су све свјеснији да им је најлакши начин да обезбиједе радну снагу управо организација практичне наставе у оквиру предузећа.

Који су следећи кораци за Унију?

Ми ћемо у наредном периоду наставити са започетим активностима на промоцији стручних занимања и предузећа која нуде обављање практичне наставе, наставићемо са подршком оснивању савјета за образовање и запошљавање кроз едукацију послодаваца и локалних заједница и школа о могућностима и начинима међусобног  повезивања и сарадње. Такође смо планирали рад на изради још неколико стандарда занимања за које се тренутно појавила потреба. Чека нас још пуно посла али и поред тога можемо рећи да су већ остварени значајни резултати.