Квалитетна комуникација и већи ангажман свих актера кључни за унапређење средњег образовања у Републици Српској

Квалитетна комуникација и већи ангажман свих актера из локалних заједница – надлежних служби, привреде, школа и стручњака неопходни су за развој, модернизацију и унапређење образовног система за средње школе. Ово је главни закључак конференције „Институционални развој Регионалних савјета образовања у Републици Српској“ одржане у Теслићу, 03 – 04. октобра 2022. године. Регионални савјети за образовање Реублике Српске, који су формирани током протекле године у 10 регија, и чији су предсједници и представници учествовали на конференцији, имају задатак да побољшају комуникацију, да анализирају стање и мапирају проблеме, а потом предлажу рјешења и кроз иницијативе и сарадњу са надлежним Министарством просвјете и културе Републике Срспке, унаприједе стање средњег стручног образовања у Српској.

„Министарство просвјете и културе Републике Српске препознало је прилику за унапређење наставног процеса у средњим школама, те је подржало иницијативу за формирање Регионалних савјета за образовање у Републици Српској. Регионални савјети за образовање и запошљавање треба да унаприједе комуникацију између кључних фактора, локалних заједница, привредних субјеката и средњих школа, с циљем бољег повезивања образовања са тржиштем рада, што би директно имало утицај на регионални друштвено-економски развој“, кажу у Министарству просвјете и културе Републике Српске.

Учесници су упознати са Приручником за рад Регионалних савјета за образовања у Републици Српској, дефинисана је сарадња регионалних савјета за образовање и општинских савјета за образовање и запошљавање и изабрано је Координационо тијело регионалних савјета за образовање Републике Српске. За првог предсједника је изабран Александар Дрљача, предсједник РСО за регију Приједор, а за замјенике су изабрани Мишо Пешић, предсједник РСО за регију Херцеговина, Љубица Млађеновић, предсједница РСО за регију Посавина и  Момир Ширко, предсједник РСО Бања Лука. Мандат првог састава Координационог тијела ће бити накнадно дефинисан.

”Наш први следећи корак је да препознамо пет најзначајнијих проблема на којима ће регионални савјети, а и Координационо тијело радити бити ангажовани у наредном периоду. Радни састанке ћемо организовати минимално квартално, а по потреби и чешће али писана и остала комуникација мора бити много учесталија, и то ће бити један од приоритета – унаприједити комуникацију свих актера и успоставити заједнички став по кључним питањима. У будућности, након што се дефинишу приооритетни циљеви и задаци, радити на успостављању фонда за пројекте и помоћ школама. Прва препорука Координационог тијела регионалним савјетима је да треба идентификовати потребе у оквиру регије, те направити анализе тренутног стања – шта недостаје и школама и предузећима, и од материјалних и људских ресурса,” рекао је предсједник Координационог тијела РСО РС Александар Дрљача.

Конференција је окупила представнике и представнице локалних заједница, из скоро свих 10 регија у којима су формирани регионални савјети за образовање, те представнице и представнике Министарва просвјете и културе Републике Српске, Уније послодаваца Републике Српске које је иницијатор пројекта и конференције, градских и општинских надлежних служби, средњих школа, развојних агенција, Привредне коморе Републике Српске, стручњаке за образовање и представнике донатора.

Конференцијa „Институционални развој регионалних савјета образовања у Републици Српској“ реализована је у оквиру пројекта „Промоција стручног образовања у Републици Српској“ који је покренут на иницијативу Уније удружења послодаваца Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске а реализује се уз подршку Њемачког друштва за међународну сарадњу (GiZ) GmbH кроз пројекат „Стручно образовање у Републици Српској“. Пројекат је суфинансиран од стране Министарства за економску сарадњу и развој Савезне Републике Њемачке (BMZ) и Швицарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

Више о регионалним савјетима доступно је на линку https://mojezanimanjers.com/savjeti/