Одржана трећа сједница Регионалног савјета за образовање регије Бања Лука

Трећа сједница Регионалног савјета за образовање регије Бања Лука, одржана је  26.12.2022. године, у просторијама Градске управе Бања Лука, са почетком у 11 часова. Састанак је отворио Момир Ширко, предсједник Савјета, а сам састанак се одвијао према раније достављеном дневном реду:

 1. Информације о активностима савјета у 2022. години;
 2. План уписа за школску годину 2023/24;
 3. Шта сте Ви урадили у школама у 2022. години;
 4. Разно

У оквиру 1. тачке дневног реда „Информације о активностима Савјета у 2022. години“ предсједник Савјета је присутне обавјестио о урађеном:

 • Организован је Сајам занимања за ученике основних школа;
 • Организоване су посјете ученика средњих школа предузећима;
 • Организован је састанак предузећа и ученика Техничке школе у циљу приближавања пословања предузећа ученицима, промоције обављања практичне наставе, запошљавања након завршеног школовања или сезонског запошљавања;
 • Обезбјеђена је помоћ Гимназији Бања Лука у реконструкцији кабинета информатике, замјени столарије, побољшању гријања,итд.
 • Обезбјеђена је техничка помоћ Техничкој школи у припреми пројекта за РЦФ;
 • Обезбјеђена је техничка помоћ средњим школама у припреми пројеката за средства за опремање кабинета која се издвајају из буджета града Бања Лука;
 • Саша Татић, директор ЈУ Центар за образовање, васпитање и рехабилитацију слуха и говора, је делегирао питање прилагођавања постојег наставног плана и програма ученицима са посебним потребама. Договорено је да ће ово питање бити на дневном реду Актива директора средњих школа;

У оквиру 2. тачке дневног реда разговарано је о предложеним плановима уписа за школску годину 2023/24:

 • Политехничка школа, Електротехничка школа и Гиманзија су појасниле да занимања која школују у области ИТ нису идентична и нису конкуренција једни другима.
 • Техничкој школи је предложено да добро анализирају приједлог уписа за занимања геолошки техничар те да у обзир узму школованје само једне гаранције. Такође, школи је предложено да не уписују занимање техничар роботике, обзиром да идентично занимање већ постоји, само под другим називом.
 • Савјет је мишљења да нема потребе да технолошка школа уписује занимање еколошки техничар јер такво занимање није потребно тржишту рада;
 • Преглед приједлога уписа за школску годину 2023/24 доставља се заједно са овим Записником;

Под тачком разно наведено је слиједеће:

 • Иако је прошле године ревизија дала јасно мишљење да планирана уписна политика није у складу са потребама тржишта рада, ништа није урађено како би се то мишљење промијенило;
 • Неопходно је затражити да се минималан број ученика у одјељењима занимања 3. степена смањи са 16 на 12;
 • Такође неопходно је промијенити одредбу о максималном броју ученика у одијељењима занимања 4. степена и тражити да тај број буде 24;
 • Неопходно је изједначити третман јавних и приватних средњих школа, приватне средње школе морају у ући у годишњи план уписа;
 • Предложено је да се допис са овим приједлозима пошаље Министарству просвјете и културе РС, као и да се новоизабрана министрица просвјете и културе РС, позове на наредни састанак Савјета.