УЧЕЊЕ НА ДВА МЈЕСТА ЗА БОЉИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА

ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој је саставни дио Средњошколског центра и послује од давне 1977. године, а школује ученике у оквиру двије струке – саобраћај и електротехника, у 12 занимања. У текућој школској години образује 543 ученика и активно учествује у процесу унапређења средњег стручног образовања, и унапређења практичне наставе.

Педагог ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој је едукатор ментора за практичну наставу, а директор, Мирослав Топаловић, активно учествује у раду Интерресорне радне групе за унапређење законодавног оквира за извођење практичне наставе у привредним друштвима.

Зашто је значајно за ученике да имају прилику да раде праксу у привреди?

Ученици кроз овако организовано образовање које им омогућава да уче у школи, али и у предузећима, стичу већи квалитет образовања. Веома је битна повезаност школа и предузећа, а привредна друштва која послују на територији Републике Српске, као и Федерације БиХ, имају све услове да младима пруже знања која су им потребна за будуће запослење. Ако ученицима омогућимо да теоријска знања на квалитетан начин стичу у школама, морамо им омогућити и квалитетно учење кроз рад. Такође, поред стечених квалитетних теоријских знања, ученици ће бити у прилици да развијају иновативност, критичко мишљење, креативност и да стекну знања која их одмах након жељеног нивоа образовања чини запошљивим. Град Добој је међу градовима који овај вид образовања подржавају и кроз стипендирање ученика који похађају занимања трогодишње техничке струке.

Каква је ваша сарадња са привредним субјектима када су у питању праксе и каква су искуства?

ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој има сјајну сарадњу са привредним субјектима на пољу извођења практичне наставе код послодаваца. Имамо склопљене уговоре са 65 привредних субјеката, и током школске 2021/2022 године је 208 ученика било упућено на практичну наставу код послодаваца. Имамо запосленог координатора практичне наставе који одговорно учествује у организацији али и праћењу ученичких постигнућа што нас чини једином школом на подручју Града Добој која систематизацијом радних мјеста већ одавно има запослено стручно лице за координацију практичне наставе. Потреба за организацијом практичне наставе произилази из чињенице да ученици требају добити прилику примјенити теоријска знања у ставрним радним околностима, уз подршку и савјетовање ментора у компанијама. Поједине компаније још не схватају значај примања ученика на практичну наставу која се изводи у њиховим фирмама. Треба привредне субјекте додатно мотивисати да уђу у овај заједнички подухват и дорадом Правилника о извођењу практичне наставе код послодаваца. Морамо се више посветити нашим ученицима али то не значи да они остану у учионицама или амфитеатрима него да се та настава прошири и изван учионица. Компаније морају схватити потребу да као равноправан партнер учествују у развијању кадрова за будућност. Самим тим ће и привреда кренути у смјеру опоравка и развоја.

Колико су ученици задовољни приликом да знање стичу на овај начин и да ли им је искуство практичне наставе корисно по завршетку школе?

 Наши ученици су увелико увидјели значај тога што им се континуирано омогућује да похађају практичну наставу код послодаваца. Својим залагањем су поједини ученици обезбиједили себи прилику да им се одмах по завршетку школовања понуди и запослење. То им је и додатни мотив да студиозније приступе усвајању знања на настави код послодаваца и размијену искуства са запосленим радницима. Они тако развијају и социјалну интелигенцију а и корпоративно предузетништво. Ђаци пред крај школске године чак имају могућност да за наредну школску годину сами предложе послодавца код којег би вољели да похађају практичну наставу. Онда ми, као школа, предузмемо активности да до сарадње и склапања уговора и дође, па се на тај начин ученици још више мотивишу.

Има ли још простора за унапређења у образовању, и у ком конкретно правцу би требало радити да се постигну?

Процес унапређења средњег стручног образовања и прилагођавање потребама тржишта рада захтјева укључивање пословних субјеката у реализацију практичне наставе, у циљу повезивања теоријских знања са практичним вјештинама које се могу стећи у реалној радној средини. Посвећеност привредних субјеката у одговарајућем броју и квалитету је од велике важности за унапређење квалитета практичне наставе ученика са дуалним елементима. Неопходно је да привредни субјекти у још већој мјери имају обавезу да обезбиједе кадровске потенцијале у смислу стручних лица, односно ментора за практичну наставу, те материјално-техничке услове који се односе на средства и опрему за личну заштиту на раду. Привредна комора РС већ увелико спроводи обуке ментора, односно лица у радном односу у пословном субјекту која су задужена за ученике на практичној настави. Комора провјерава испуњеност услова за образовање ученика код послодаваца. Министарство просвјете и културе РС као и Градска управа требају издвојити додатна средства за опремање стручних кабинета у оквиру школских радионица да ученици имају одговарајуће услове да на самом почетку школовања имају практичну наставу сличну оној која се изводи ван школских просторија.

Шта је, по Вашем искуству, највећи недостатак, у начину на који ваша школа осигурава образовање и праксе, који бисте вољели да унаприједите у наредном периоду, и шта бисте могли да истакнете као предност у односу на друге стручне школе?

Као што сам већ навео, унапређење практичне наставе и средњег стручног образовања је дуготрајан процес, али се крупним корацима иде ка томе. Треба још више повезати привредне субјекте и средње стручне школе и власницима компанија показати њихов значај у стварању квалитетних кадрова за потребе тржишта рада. Министарство просвјете и културе Републике Српске је доношењем измјена Закона о средњем образовању и васпитању РС као и Правилника о извођењу практичне наставе код послодаваца ову област ставило у законске оквире. Привредна комора је обуком едукатора дала допринос јер ће ти едукатори обучавати менторе у предузећима и област образовања и васпитања ће радницима у предузећима бити ближа и моћи ће на квалитетнији начин приступати ученицима као и самој практичној настави и вредновању постигнућа. Наша школа се издваја од других јер највећи број ученика упућујемо на извођење практичне наставе код послодаваца, имамо школску радионицу са стручним кабинетима за двије струке – саобраћај и електротехника. Имамо запосленог координатора практичне наставе и сарадњу са највећим бројем привредних друштава. Имамо заступљен квалитетан наставни кадар за сва занимања која школујемо. Школска радионица је у катастрофалној поплави 2014. године претрпјела огромну штету те смо се у протеклих осам година трудили да је у потпуности оспособимо, али су нам потребна средства те се надам да ће нам Министарство просвјете и културе РС као и Градска управа та средства обезбиједити да би квалитет редовне и практичне наставе био на што већем нивоу.

ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој је један од примјера добре праксе и позитивних исхода залагања, стручности и труда кадра који ради у овој установи.

Текст је настао у оквиру активности промоције стручног образовања у Републици Српској, а на иницијативу Уније послодаваца Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске. Активност се реализује кроз пројекат „Стручно образовање у Босни и Херцеговини“ којег проводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ) GmbH у име Влада Швицарске и СР Њемачке. Пројекат подржава партнерске школе у успостављању и реализацији дуално организованог стручног образовања у складу са потребама тржишта рада.