ПИМС Електро опрема д.о.о.

Отворено - 0 послова

Информације о послодавцу

Подузеће основано 2009. године са 4 упосленика, са сједиштем у Оџаку и основном дјелатношћу производња, монтажа и каблирање електро ормана, из године у годину остварује просјечан раст од 25%. Извозно оријентирано предузеће 100%.

Тренутно у региону један од највећих извозника за тржиште западне Европе.

Тренутно броји 230 упосленика, просјечне старосне доби између 18 – 25 година са различитим стручним спремама.
Континуирани раст се остварује и у 2020., те 2021. поред проглашене пандемије, што показује да се ради о стабилном и перспективном предузећу.

  • НК/ССС/ВШС/ВСС
  • Бравари, Аутомеханичари, Вариоци, ЦНЦ оператери,Лакирери, Складиштари, Електромонтери, Електричари, Мехатроничари, Електроинсталатери, Машински и електро инжињери, Економска струка

Електротехничка занимања, Занимања Браварије и Варилаца, ЦНЦ оператери

Процијењени број отворених радних мјеста у периоду до 12/2022: 20

Дамир Гаврић

Адреса послодавца

Фотографије