ТРИ БЕСТ д.о.о.

Отворено - 0 послова

Информације о послодавцу

Предузеће ТРИ БЕСТ д.о.о. основано је у Бањој Луци 1996. године. Основна ђелатност предузећа је подијељена у неколико области и то:

 • Пројектовање, производња, монтажа и сервис лифтова и платформи
 • Производња и монтажа металних конструкција, водоводних и енергетских инсталација и уређаја
 • Пројектовање и производња машина, хидрауличних и пнеуматских уређаја и инсталација по захтјеву купаца
 • Услуге сервисирања и одржавања машина и опреме у индустрији и грађевинарству
 • Трговина опремом, репроматријалом и дијеловима из области хидраулике, пнеуматике, опреме за лифтове, пумпе за воду и мјерно регулационе опреме за аутоматизацију и регулацију у процесној индустрији.

Фирма се производњом лифтова бави од 2000. године. Од тада па до данас у фирми ТРИ БЕСТ д.о.о. освојена је производња свих врста лифтова, путничких, панорамских са металним возним окном, теретних, болничких, аутолифтова и платформи за инвалиде као и друге врсте теретних маказастих платформи. Поред стандардних величина и димензија израђујемо и друге типове лифтова по захтјеву купаца.

Предузеће је извозно оријентисано са тренутним постотком извоза од 25 %. Предузеће успјешно послује и на територији Црне Горе и Србије, гдје има регистроване пословнице. 

Успјешно послује и сарађује са наручиоцима роба и услуга из ЕУ зоне (Хрватска, Словенија, Аустрија, Њемачка, Италија, Швајцарска). Тренутно запошљава 75 радника. 

Предузеће се константно интензивно бави развојем нових производа, како за проширење властите понуде, тако и за потребе опреме специјалне намјене за екстерне купце.

Предузеће успјешно сарађује на развоју нових и унапређењу постојећих производа са великим бројем партнера из земље и иностранства. Предузеће има властити развој нових производа, који уз подршку спољних сарадника- експерата за више различитих области.

 • Дипломиране машинске инжењере;
 • Дипломиране електро инжењере;
 • Дипломиране економисте и правнике;
 • Машинске и електро техничаре;
 • Економске техничаре и друге раднике техничке струке;
 • Браваре, електричаре, токаре и друге квалификоване раднике.
 • Машински техничар за компјутерско конструисање;
 • Обрађивач метала резањем;
 • Механичар мехатронике, пнеуматике и хидраулике;
 • Бравар-заваривач;
 • Обрађивач метала резањем;
 • Електричар.
Немања Тривић, директор

Адреса послодавца