Регионални/локални Савјети за образовање у Републици Српској

Главни циљ формирања регионалних/локалних Савјета за образовање у Републици Српској јесте системско рјешење успоставе и дјеловања механизма за међусобну сарадњу, пружање подршке, координација активности и заједничко дјеловање свих социјалних партнера који учествују у образовном процесу на локалном и регионалном нивоу, како би се извршио системски утицај на обезбјеђивање потребне квалификоване радне снаге за рад у предузећима.

Предвиђени модел дјеловања Савјета заснива се на међусобним интеракцијама актера у процесу и на синхронизацији свих активности које актери проводе појединачно. При томе, треба имати у виду да се синхронизација активности мора обављати на регионалном нивоу, јер и тржиште рада треба посматрати исто тако, с обзиром на дневне миграције великог броја радноспособног становништва које свакодневно одлази у другу локалну заједницу на посао, што свакако доказује оправданост оваквог посматрања проблема.

Између осталих, један од кључних циљева активности јесте да се успоставом механизма задуженог за истраживање потреба локалне и регионалне привреде планира упис и подржи реализација образовног процеса нових генерација, а у складу са захтјевима тржишта рада.