ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор

Информације о школи

1987.године конституисана је РО Средњошколски центар „Рада Врањешевић„ Прњавор, са два ООУРа: ООУР Средња школа машинске и кожарске струке и ООУР Средња школа пољопривредне и просвјетне струке. Правни сљедбеник Средње школе машинске и кожарске струке је ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор.

Од тада је школа неколико пута мијењала назив и то: Рјешењем Основног суда у Бањој Луци 1994.године извршена је промјена назива Школе у „Мјешовита средња школа Прњавор“, 2005.године у „Средња школа Прњавор“, а садашњи назив школе је од 2013. године.

Струке и занимања:

Машинство и обрада метала:

 1. Машински техничар за компјутерско конструисанје, четврти степен
 2. Бравар, трећи степен
 3. Бравар-заваривач, трећи степен
 4. Обрађивач метала резањем, трећи степен
 5. Аутомеханичар, трећи степен
 6. Варилац, трећи степен

Економија, право и трговина:

 1. Економски техничар, четврти степен
 2. Банкарски техничар, четврти степен
 3. Пословно-правни техничар, четврти степен
 4. Трговачки техничар, четврти степен
 5. Царински техничар, четврти степен
 6. Пословно-информатички техничар

Електротехника:

 1. Техничар рачунарства, четврти степен
 2. Техничар електроенергетике, четврти степен
 3. Аутоелектричар, трећи степен
 4. Електричар-електроинсталатер, трећи степен
 5. Електричар, трећи степен

Пољопривреда и прерада хране:

 1. Пољопривредни техничар,четврти степен
 2. Агротехничар, четврти степен
 3. Прехрамбени прерађивач, трећи степен

Остале дјелатности:

 1. Козметички техничар, четврти степен
 2. Фризер, трећи степен

Фирме које пружају стручну праксу за ученике школе:

 • АУТОСЕРВИС „ЖИЛЕ“ Прњавор
 • АУТОСЕРВИС „ТУТЊЕВИЋ“ Прњавор
 • „МОБИЛ X“ Прњавор
 • ЗР „ШЕСТИЋ“ Прњавор
 • СП „БРАЋА ДУШАНИЋ „Прњавор
 • „БТМ АУТО“ д.о.о. Прњавор
 • АС „КОЗАРЕВИЋ“ Прњавор
 • ЗАНАТСКА РАДЊА„МАЛЕШЕВИЋ“ Прњавор
 • АУТО СЕРВИС „СТОП“ Прњавор
 • АС „ПЕЈАШИНОВИЋ“ Прњавор
 • АС „ЉУБИША“ Прњавор
 • АС „ИКО“ Прњавор
 • АС „ЕКСПЕРТ С“ Прњавор
 • АС „ГАТАРИЋ“ Прњавор
 • АС“ АУТО ИН“ Прњавор
 • „МГ МИНД“ Прњавор
 • „АУТО ЦЕНТАР“ Прњавор
 • „БИНГО“ Прњавор
 • „ТРОПИК“ малопродаја, Прњавор
 • „РОБОТ“ Прњавор
 • „ТОПЛИНГ“ Д.О.О Прњавор
 • „ТОПИНОX“ д.о.о. Прњавор
 • „ДИС“ ЕУРОСТАНДАРД Прњавор
 • „ФЕРОМОНТ СТИЛ“Прњавор
 • ЗАНАТСКА РАДЊА „ЗУРНИЋ“ Прњавор
 • ЗАНАТСКА РАДЊА „ СТРУЈА“ Прњавор
 • ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС Прњавор
 • АС „БОКСО“Прњавор
 • „СТАНДАРД“ а.д. ПРЊАВОР
 • ПЕКАРА „ЕВИТА“Шибовска, Прњавор
 • ПЕКАРА „АМИКО“ Прњавор
 • „МЛАДЕГС“ Д.О.О. Прњавор
 • ПЕКАРА „АНТЕШ“ Прњавор
 • КРУНА ПРОДУКТ Д.О.О. Прњавор
 • ПЕКАРА“ЈУНГИЋ“ Прњавор
 • ЈУФКАРА „ЛАЗАРЕВИЋ“ Прњавор
 • „АТМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Прњавор
 • АС „СУБОТИЋ“ Прњавор
 • „ПЕУЛИЋ 5М „Прњавор
 • АС „31.ОКТОБАР“ Прњавор
 • АС „ДУШАНИЋ“ Прњавор
 • СТР „БОЖО“ ПРЊАВОР
 • СТР „КОВЈАНИЋ“ ПРЊАВОР
 • АС „ШЕСТА БРЗИНА“ Прњавор
 • АС Д.О.О. „КИТИЋ КОМПАНИЈА“ Прњавор
 • АС „ТИЦА“ Прњавор

Фирме које запошљавају струке и занимања:

 • „Топлинг“ доо
 • „Електропривреда РС“
 • „Тропик“малопродаја
 • „Младегс“доо
 • „Стандард“а.д.
 • Пекара „Јунгић“

Упис у школу (процедура и документација потребна за упис):

Упис у школу врши се у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о упису ученика у први разред средњих школа.

Упис ученика врши се у јунском и јулском року, на основу јавног конкурса. Прије расписивања јавног конкурса школски одбор предлаже оснивачу, најкасније до 31.децембра текуће године, приједлог плана уписа за наредну школску годину. При изради приједлога плана уписа школски одбор узима у обзир мишљење јединице локалне заједнице, Завода за запошљавање, привредника и резултата обављене анкете ученика и родитеља.

Након што Министарство просвјете и културе РС објави Правилник о плану уписа ученика у први разред средњих школа, у Службеном гласнику РС, те објави јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа у дневним  новинама РС, школа објављује јавни конкурс за упис ученика у први разред средње школе на огласној табли школе и у локалним медијима. По објављивању јавног конкурса, директор школе именује комисију за упис ученика која, послије утврђивања броја бодова учесника конкурса, формира ранг листе које се објављују на огласној табли школе.

Директор школе: Сузана Шврака, професор руског језика и књижевности

Локација

Фотографије