ЈУ Економска школа Бања Лука

Информације о школи

1931. године као Државна трговачка академија; а 1946. године као Средња економска школа.

Струка: економија, право и трговина

Занимања : економски техничар; пословно-правни техничар и банкарски техничар

Све фирме, банке и институције у којима се обавља административна активност, благајнички послови, и други послови везани за трговину и пословање.

Упис у први разред ЈУ Економска школа Бања Лука врши се у складу са конкурсом Министарства просвјете и културе РС , којим су прецизирани критеријуми, документација и начин бодовања , неопходни за уписа.

Школа именује уписну комисију на челу са централном комисијом, која саставља коначну ранг листу уписа ученика у први разред.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу: општег успјеха у основној школи и успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручник школама. Ученици приликом уписа попуњавају пријаву за упис и добијају картицу са бројем под којим је заведена њихова документација.

Документација: пријава за упис, оргинално сведочанство од шестог до деветог разреда, извод из матичне књиге рођених, диплому „Вук Стефановић Караџић, диплому о изузетном успјеху из предмета значајних за струку, диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења

Претходних година уписивали су се и школовали ученици за занимање екомомски техничар и варилац. 

Соња Томаш-Мискин

Адреса школе

Локација

Фотографије