ЈУ Економска школа Бијељина

Информације о школи

Економска школа у Бијељини је основана 1959. године као државна школа. Школски простор је омогућавао обучавање ученика у различитим занимањима само у економској струци.

У другој половини шездесетих година школа се шири и уписује ученике и у трговачкој струци. Пресељењем у зграду бивше Учитељске школе 1973. године, школа добија више простора и уписује и ученике угоститељске струке.

Школске 1974/75. године школа се удружује са Техничком и Школом ученика у привреди у Средњошколски центар. Центар ради до 1979. године, када долази до раздруживања и од тада Економска школа ради као самостална. Повећао се број занимања, те школа уписује ученике текстилне и обућарске струке, а касније и личне услуге.

Од 1998. године школа уписује само ученике економске и трговачке струке. Те године су Влада РС и Министарство просвјете укључили Економску школу као пилот школу у ФАР програм Европске уније.

Крајем 1993. године у пожару је уништено двије трећине објекта и сва документација школе. Изградња новог и адаптација постојећег простора је трајала до 1996. године.

Након тога, школа улази у реформу стручног образовања и обуке у сарадњи са Европском унијом. Као пилот школа добија партнера Економску школу из Читлука, на нивоу БиХ, а као ментор школа одређена је Тиетген школа из Оденсеа из Данске. Циљ реформе је био:

 • израда НПП по модуларној технологији,
 • модернизација наставног процеса,
 • едукација менаџмента и наставног кадра,
 • опремање школе савременим наставним средствима,
 • израда извора односно приручника за ученике.

Од школске 2004/2005. године школа уписује ученике у струку: Економија, право и трговина. Занимање пословни техничар је проширено у пословно-правни техничар, а уписани су и ученици у занимања трговачки техничар и трговац.

У протеклих двадесет година у школу је најчешће уписивано од 21 до 24 одјељења, а то је око 600 ученика.

У школској 2019/20. години уписали смо пет одјељења првог разреда. Два одјељења су пословно-правни техничари, по једно одјељење економских техничара, банкарских техничара и трговачких техничара. Укупан број одјељења ове школске године је 22, односно нашу школу тренутно похађа 565 ученика. Наставу изводе 53 професора наше школе и других школа који код нас допуњавају норму. Ваннаставних радника је 15. Звање ментор има један професор, а шест професора су савјетници (од тога су четири магистра).

У школској 2020/21. години уписали смо шест одјељења првог разреда. Два одјељења су пословно-правни техничари, по једно одјељење економских техничара, банкарских техничара, пословно-информатичких техничара и трговачких техничара. Укупан број одјељења ове школске године је 22, односно нашу школу је ове школске године похађао 561 ученик. Наставу је изводило 50 професора наше школе и других школа који код нас допуњавају норму. Ваннаставних радника је 15. Звање ментор има један професор, а пет професора су савјетници (од тога су четири магистра).

У школској 2021/22. години уписали смо пет одјељења првог разреда. пословно правни техничар два одјељења, економски техничар једно одјељење, банкарски техничар једно одјељење и трговачки техничар једно одјељење. Пословно-информатики техничар ове године није уписан, јер ученици нису показали велико интересовање за ово занимање. Укупан број одјељења школске 2021/22. године је 22, односно нашу школу ове школске године похађа 554 ученика. Наставу изводи 50 професора наше школе и других школа који код нас допуњавају норму.

 • Економија, право и трговина – пословно-правни техничар
 • Економија, право и трговина – економски техничар
 • Економија, право и трговина – банкарски техничар
 • Економија, право и трговина – трговачки техничар
 • Економија, право и трговина – пословно-информатички техничар
 • Д.О.О. „ЗП Комерц“ (Вршани)
 • Т.Р. „Николина“ (Т.Ц. Емпориум – Бијељина)
 • Т.Р. „ТЕЦХНО СХОП БН“ (Бијељина)
 • Д.О.О. „Фрателли’с“ (Т.Ц. Емпориум – Бијељина)
 • Д.О.О. „Спорт Висион“ (Т.Ц. Емпориум – Бијељина)
 • Д.О.О. „Деицхманн“ (Т.Ц. Емпориум – Бијељина)
 • Т.Р. „МИН-ПРОМ“ (Бијељина)
 • Д.О.О. „Изградња“ (Патковача)
 • Д.О.О. „Спорт Висион“ (Т.Ц. Емпориум – Бијељина)
 • Д.О.О. „Спорт Висион“ (Т.Ц. Том – Бијељина)
 • Д.О.О. „Интергај“ (Бијељина)
 • Д.О.О. „Спорт Висион“ (Т.Ц. Том – Бијељина)
 • Д.О.О. „Спорт Висион“ (Т.Ц. Фис – Бијељина)
 • Д.О.О. „Спорт Висион“ (Бијељина – шеталиште)
 • Д.О.О. „ГРАЂАПРОМЕТ“ (Бијељина)
 • Т.Р. „Весна 2“ (Бијељина)
 • Д.О.О. Спорт Висион“ (Т.Ц. Фис – Бијељина)
 • Д.О.О. „Деицхманн“ (Т.Ц. Емпориум – Бијељина)
 • Д.О.О. „Спорт Висион“ (Т.Ц. Том – Бијељина)
 • Д.О.О. „Еко“ (Бијељина – Рачанска)
 • Д.О.О. „Спорт Висион“ (Т.Ц. Том- Бијељина)
 • Д.О.О. „Изградња“ (Патковача)
 • Д.О.О. „Фрателли’ с“ (Т.Ц. Емпориум – Бијељина)
 • Д.О.О. „Фрателли’с“ (Т.Ц. Емпориум – Бијељина)
 • Д.О.О. „Спорт Висион“ (Бијељина – шеталиште)
 •  
 • Рачуноводствене агенције, администрација, трговинска предузећа и др.

Упис у школу се врши на основу расписаног конкурса од стране Министарства просвјете и културе РС. Приликом уписа, прилаже се сљедећа документација:

 • извод из матичне књиге рођених, свједочанства о завршеном 6. 7. 8. и 9. разреду основне школе, али и друга документа, сертификати и награде која ученици могу приложити уз своју пријаву.
Душко Ђурић

Адреса школе

Локација

Фотографије