ЈУ Економска школа Добој

Информације о школи

Према Рјешењу Народног одбора Среза Добој, 31. октобра 1955. године у Добоју почиње са радом Средња економска школа, по Наставном плану и програму дотадашње Трговачке академије.

Економска школа оснива се 30.06.1974. године када је формиран Економски школски центар „25.мај“ у цији састав улази Економска, те Трговинска и Угоститељска школа у Добоју. Затим од 30.06.1974. године до 31.05.1977. године Економски школски центар „25. мај“ и Школски центар „23.август“ Добој формирају Радну организацију – Средњошкослки центар Добој. Економска школа Добој наставиће своју егзистенцију у оквиру радне организације.

Након тога настаје Средњошколски центар „Ђуро Пуцар Стари“ и траје до почетка ратних сукоба у бившој Босни и Херцеговини, односно до почетка школске 1992/93. године.

Школске 1992/93. године Економска школа почеће са радом као самостална васпитно – образовна организација под окриљем и у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске.

  • Економија право и трговина,
  • Занимања економски техничар,
  • пословно – правни техничар,
  • банкарски техничар,
  • пословно- информатички техничар,
  • остала замиања: фризер.
  • свједочанство из основне школе, родни лист, пријава.
др Тијана Васиљевић Стокић

Адреса школе

Локација

Фотографије