ЈУ Електротехничка школа „Никола Тесла“ Бања Лука

Информације о школи

Електротехничка школа „Никола Тесла“ основана је 26.05.1939. године као „Државна средња техничка школа”. По оснивању су постојали машински, електротехнички и архитектонско-грађевински одсјек, док су под њеном управом дјеловале још и мушка занатска, вечерња мајсторско-дјеловодна, као и стручна продужна школа. Школа је 1948.године подијељена на грађевинску и индустријску средњу школу и на овај начин функционисала до 18.01.1952. године. Тада је поново формирана јединствена техничка школа, а од школске 1962/63. године прелази у зграду данашње Техничке школе. У оквиру школе основан је нови, радио-електронски, одсјек. Реформом школског система, од 1974. године формирана је Електро школа у згради гдје се и данас налази, а све до 1992.године постојали су трогодишњи и четворогодишњи смјерови. Те године је утврђен назив школе „Никола Тесла“ и од тада уписује само профиле са четворогодишњим трајањем школовања.

 • Струка: електротехника

  Занимања: Техничар електронике, Техничар телекомуникација, Техничар рачунарства и програмирања и техничар електроенергетике

 • ЕЛНОС БАЊА ЛУКА
 • „TELEGROUP“ Д.О.О БАЊА ЛУКА
 • ЕЛАС БАЊА ЛУКА
 • „E.M.P INTERELEKCTRIC“ БАЊА ЛУКА
 • КОРС Д.О.О БАЊА ЛУКА
 • „EAST CODE“ БАЊА ЛУКА
 • МИКРОЕЛЕКТРОНИКА А.Д. БАЊА ЛУКА
 • З.П. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА БАЊА ЛУКА
 • „CoSim Systems“ д.о.о Бања Лука
 • МТЕЛ а.д. Бања Лука
 • Инфоком рачунари д.о.о
 • Телемакс д.о.о
 • Трион Тел д.о.о
 • ЕЛНОС БАЊА ЛУКА
 • „TELEGROUP“ Д.О.О БАЊА ЛУКА
 • ЕЛАС БАЊА ЛУКА
 • „E.M.P INTERELEKCTRIC“ БАЊА ЛУКА
 • КОРС Д.О.О БАЊА ЛУКА
 • „EAST CODE“ БАЊА ЛУКА
 • МИКРОЕЛЕКТРОНИКА А.Д. БАЊА ЛУКА
 • З.П. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА БАЊА ЛУКА
 • „CoSim Systems“ д.о.о Бања Лука
 • МТЕЛ а.д. Бања Лука
 • Инфоком рачунари д.о.о
 • Телемакс д.о.о
 • Трион Тел д.о.о

Процедуру и потребну документацију дефинишу Правилник о плану уписа у средње школе и јавни конкурс за упис редовних ученика у први разред.

 • Школска година 2021/22
 • Техничар електронике 28
 • Техничар телекомуникација 50
 • Техничар рачунарства и програмирања 109
 • Техничар електроенергетике 26
 • Школска година 2020/21
 • Техничар електронике 24
 • Техничар телекомуникација 51
 • Техничар рачунарства и програмирања 127
 • Техничар електроенергетике 26
 • Школска година 2019/20
 • Техничар електронике 28
 • Техничар телекомуникација 58
 • Техничар рачунарства 96
 • Техничар електроенергетике 57

Ирина Чавић, дипл.инж.

Адреса школе

Локација

Фотографије