ЈУ Грађевинска школа Бања Лука

Информације о школи

Грађевинска школа Бањалука основана је 1974. године издвајањем архитектонско-грађевинског одсјека бивше Техничке школе Бањалука када је реорганизовањем средњих школа формиран Технички школски центар у Бањалуци. 

У прво вријеме дјеловала је као организациона јединица, а даљим реорганизовањем као ООУР Техничког школског центра Бањалука. 

Од 1993. године Грађевинска школа се издваја из Техничког школског центра и уписује у мрежу средњих школа као самостална јавна установа за средње образовање и васпитање. 

За вријеме свог постојања Грађевинска школа није успјела да ријеши питање школског објекта и неколико пута је пресељавана. Из Борика, гдје је била смјештена у згради основне школе пресељена је 1980. године у зграду бивше Учитељске школе (садашњи ПМФ), а одатле је 1993. године пресељена у објекта у Српској улици бр.30 (садашња Католичка гимназија) који је користила до 2004. године када је исељена и наставила рад у ненамјенском објекту у Улици браће Подгорника бр.2. 

Грађевинска школа Бањалука од 12.11.2012. године ради у објекту у Улици Младена Стојановић бр. 7 који јој је уступљен на привремено кориштење од стране Владе Републике Српске. 

Струка: геодезија и грађевинарство 

Занимања:

 • грађевински техничар 
 • архитектонски техничар 
 • геодетски техничар 
 • монтер суве градње-молер 
 • фасадер 

Упис у школу се врши у складу са Правилником о упису ученика у први разред 

Средњих школа у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број: 31/19, Правилником о плану уписа ученика у први разред и Јавним конкурсом за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске који се објављује у дневном листу. 

Документа потребна за упис: 

 1. пријава за упис 
 2. оригинална диплома, свједочанства о завршеној основној школи (свједочанство о завршеном VI,VII,VIII и IX разреду) 
 3. оригинална диплома, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврда о поднесеном зхтјеву за признавање 
 4. извод из матичне књиге рођених 
 5. диплома „Вук Стефановић Караџић“ 
 6. диплома за изузетан успјех из предмета значајних за струку 
 7. диплома за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења 
 8. адресиран коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављују на конкурс. 

 Критеријуми за упи ученика у први разред: 

 1. општи успјех остварен у VI,VII,VIII и IX разреду 
 2. посебна успјех из наставних предмета значајниох за струку, а то су српски језик, страни језик, математика, физика и информатика. 

Љубан Бајић, проф. 

Адреса школе

Локација

Фотографије