ЈУ Машинска школа Приједор

Информације о школи

Током свог постојања школа је доживјела бројне трансформације у организационом смислу. Школски центар “Илија Стојановић” настао је 1972. године  интеграцијом Школе за ученике у привреди основане 1921.године, Школе са практичном обуком из Љубија основане 1925. године и одјељења Техничке  школе из Бања Луке која је отворена у Приједору 1968. године. Центар је у свом саставу имао: Техничку школу машинског и електротехничког одсјека, Школу са практичном обуком и Школу за ученике у привреди.

Године 1976. у Школском Центру “Илија Стојановић” у Приједору оформљена је Машинска школа као организациона јединица. ООУР Машинска школа је формирана 01.07.1977. у оквиру Центра за усмјерено образовање Приједор. Од маја 1991. године Школа постаје установа и дјелује самосталано као МАШИНСКА ШКОЛА.  У санирану школу 28.09.2000. усељава се Електротехничка школа којa се, на основу одлуке Министарства, дијели по вертикали на пола.  Намјена ове установе је образовање и васпитање ученика III и IV степена средње школе у струци. Посљедња измјена извршена је 2012. године,  у  ЈУ Машинска школа Приједор, као и усклађивање свих аката у институцијама.

Струка: Машинство и обрада метала

 • Техничар ЦНЦ технологија
 • Машински техничар за компјутерско конструисање
 • Варилац
 • Бравар-заваривач
 • Аутомеханичар
 • Алатничар

Струка: Шумарство и обрада дрвета

 • Техничар за обраду дрвета ЦНЦ
 • Техничар за обраду дрвета

Струка: Саобраћај

 • Техничар друмског саобраћаја
 • Техничар логистике и шпедиције
 1. Мастервуд д.о.о. Козарац
 2. Марић д.о.о. Омарска
 3. Липа дрво д.о.о. Омарска
 4. Гаврановић д.о.о. Приједор
 5. Карпентери Виторог д.о.о. Јаруге
 6. СЗР Столарија Вујичић
 7. СБ Ласер Приједор д.о.о.
 8. ЗТ Комерц д.о.о. Приједор
 9. Интеруго д.о.о. Козарац
 10. З.Р. Карабашић Козарац
 11. Полис д.о.о. Приједор
 12. Метална индустрија Приједор, МИП
 13. Боснамонтажа Приједор
 14. СЗР „Тица Инокс“ Кнежица, Козарска Дубица
 15. Кромекс д.о.о Приједор
 16. Нискоградња Марјановић д.о.о Приједор
 17. Ауторсервис Зорић Приједор
 18. Аутотранспорт Приједор д.о.о.
 19. С.П. Стијепић Драган Приједор
 20. Аутомеханичарска радња Стевица
 21. Ербео д.о.о. Приједор
 22. Аутосервис „Котораш“ Приједор
 23. С.П. Сводна Аута Сводна, Нови Град
 24. С.П. Лаз-пром Приједор
 25. Јавор д.о.о Приједор
 26. Барс компани д.о.о. Љескаре
 27. Колектор ЦЦЛ Приједор
 28. ИБ Метал д.о.о.
 29. П.Р МП Монт Приједор
 30. ЗР Ланини Приједор
 1. Мастервуд д.о.о Козарац
 2. Марић д.о.о. Омарска
 3. Липа дрво д.о.о. Омарска
 4. Гаврановић д.о.о. Приједор
 5. Карпентери Виторог д.о.о. Јаруге
 6. СЗР Столарија Вујичић
 7. СБ Ласер Приједор д.о.о.
 8. ЗТ Комерц д.о.о. Приједор
 9. Интеруго д.о.о Козарац
 10. З.Р. Карабашић Козарац
 11. Полис д.о.о. Приједор
 12. Метална индустрија Приједор, МИП
 13. Боснамонтажа Приједор
 14. СЗР „Тица Инокс“ Кнежица, Козарска Дубица
 15. Кромекс д.о.о. Приједор
 16. Нискоградња Марјановић д.о.о. Приједор
 17. Ауторсервис Зорић Приједор
 18. Аутотранспорт Приједор д.о.о.
 19. С.П. Стијепић Драган Приједор
 20. Аутомеханичарска радња Стевица
 21. Ербео д.о.о. Приједор
 22. Аутосервис „Котораш“ Приједор
 23. С.П. Сводна Аута Сводна, Нови Град
 24. С.П. Лаз-пром Приједор
 25. Јавор д.о.о. Приједор
 26. Барс компани д.о.о Љескаре
 27. Колектор ЦЦЛ Приједор
 28. ИБ Метал д.о.о.
 29. П.Р МП Монт Приједор
 30. ЗР Ланини Приједор
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.
 13. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених.

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

мр Борислав Којић

Локација

Фотографије