ЈУ Медицинска школа Бања Лука

Информације о школи

Школа је основана Одлуком Градског народног одбора Бањалука, број: 04-СП-2758/47. од 09.07.1947. године, под називом Медицинска школа „Вахида Маглајлић“ Бања Лука. Школа је од свог оснивања мијењала назив у Медицинска школа Бањалука и у ЈУ Медицинска школа Бањалука.

 • Струка: Здравство

  Занимања:

  1. Медицински техничар
  2. Акушерско-гинеколошки техничар
  3. Фармацеутски техничар
  4. Физиотерапеутски техничар
  5. Зубно-стоматолошки техничар
  6. Лабораторијско-санитарни техничар
  7. Педијатријски техничар
 • Универзитетски клинички центар РС, Бањалука, Завод за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бањалука, Дом здравља Бањалука

 • Универзитетски клинички центар РС, Бањалука, Завод за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бањалука и Дом здравља ањалука

Упис се врши на основу Јавног конкурса  који расписује Министарство просвјете и културе РС.

За упис у школу потребни су сљедећи документи:

 • Свједочанство о завршеном шестом, седмом, осмом и деветом разреду и Извод из матичне књиге рођених.

У последњих 5 година школа уписује по 8 одјељења (4 одјељења медицинских техничара и по једно одјељење преосталих занимања).

Мирко Јовић, проф.

Адреса школе

Локација

Фотографије