ЈУ Политехничка школа Бања Лука

Информације о школи

Школа ученика у привреди Бања Лука под овим називом ради од 1993. године, а основана је много раније, те кроз историју мијењала називе и локације. Наставни процес се одвија у два школска објекта. Стручно теоретска настава се изводи у објекту у улици Николе Пашића 11а, гдје имамо учионице за општеобразовну и стручно теоретску наставу и радионицу за аутоелектричаре. У школи се изводи кабинетска настава. Поред наведених простора у овој згради су зборница и шест канцеларија (директор, секретар, помоћник директора, педагог, психолог и рачуновођа) и библиотека. У објекту Техничке школе, одлуком Министарства просвјете и културе Републике Српске додијељен нам је простор у којем су смјештене двије радионице за текстилне техничаре ,двије радионице за електричаре и канцеларија координатора практичне наставе.. Поред школских радионица у области електротехника, ученици практичну наставу обављају и у предузећима. Обзиром да школа нема фискултурну салу за извођење наставе из физичког васпитања, у ту сврху изнамјељен је простор у спортској дворани „Центар“. 30.07.2020 долази до промјене назива школе у ЈУ Политехничка школа која под тим именом дјелује и данас.

  • Електротехника ( аутоелектричар, електричар електроинсталатер,електроничар механичар, техничар мултимедије);
  • Текстилство и кожарство ( Дизајнер модни техничар,Техничар моделар обуће );
  • Шумарство и обрада дрвета ( Шумарски техничар, Техничар обраде дрвета ЦНЦ )

„ ABC Solutions “ d.o.o.; „ AEK KATANA “ s.z.r.; „ ASV “ ; „ Audi Centar Banja Luka“ d.o.o.; „ Auto servis NV “ d.o.o.; „ AUTO ŽIS “ d.o.o.; „ AUTOCENTAR NEŠKOVIĆ“; „ Autokomerc “; „ AUTOKOMERC VS “ d.o.o.; „ AUTOMATSKI SISTEMI “; „ AUTOSERVIS MIRNIĆ“; „ C – Auto ” d.o.o; „ DESK inžinjering “ d.o.o.; „ DOS ELEKTRO“ d.o.o.; „ Drvoprodex “ d.o.o.; „ EKOHPE ” d.o.o.; „ ELEKTRO IVANIĆ“ s.z.r; „ Elektronik Servis “; „ ELI ELECTRIC“; „ EMP INTERELECTRIC “d.o.o.; „ EUROMODUS “ d.о.о.; „ FLORIDA INT, SISTEM “ d.o.o.; „ GL SERVIS “; „ HRKA – AUTO ” D.O.O.; „ KALDERA COMPANY “ d.о.о.; „ KLISKA “Autoelektrika; „ KORS “ d.o.o.; „ M – Auto “ Centar Automobila d.o.o.; „ M.A.L.“; „ MIKIJEVA RADIONICA “ s.z.r.; „ MINT ICT “; „ MS“ autoservis„; PAVIĆ“; „ PREDIĆ “; „ RALE TURS “ d.o.o.; „ Rema Kompjuters “; „ REMA TRADE ” d.o.o.; „ RTV SERVIS KOD IVICE “; „ SERGIO“ ; „Tri best “d.o.o. (plaćeni ugovor); „ VUKEL“ elektroinstalacije; „ ZOKA “ Auto dijagnostika; „ АУТОЕЛЕКТРИЧАР ”; „ Аутоелектричар Мики“; „ АУТОСЕРВИС НОРА “; „ Бањалучка Пивара “ а.д.; „ ГОГИ “ с.з.р.; „ ЕЛЕКТРО ВУКОЈЕВИЋ“; „ Електрообнова “ д.о.о.; „ Електропренос – Електропријенос БИХ“ а.д.; „ Елморад “ д.о.о.; „ Елнос БЛ “ д.o.o.; „ Конел “ д.o.o.; „ Месна индустрија Тулумовић ” д.о.о.; „ Рашо “Ауто-електрика; „ Сервикор “ д.о.о.; „ Сервис Прерадовић ”; „ СОВА“; „ Творница Обуће Бема “ д.о.о.; „ ЦМ – ЕЛЕКТРО “; ЗП „ Електрокрајина“ а.д.

 

„ ABC Solutions “ d.o.o.; „ AEK KATANA “ s.z.r.; „ ASV “ ; „ Audi Centar Banja Luka“ d.o.o.; „ Auto servis NV “ d.o.o.; „ AUTO ŽIS “ d.o.o.; „ AUTOCENTAR NEŠKOVIĆ“; „ Autokomerc “; „ AUTOKOMERC VS “ d.o.o.; „ AUTOMATSKI SISTEMI “; „ AUTOSERVIS MIRNIĆ“; „ C – Auto ” d.o.o; „ DESK inžinjering “ d.o.o.; „ DOS ELEKTRO“ d.o.o.; „ Drvoprodex “ d.o.o.; „ EKOHPE ” d.o.o.; „ ELEKTRO IVANIĆ“ s.z.r; „ Elektronik Servis “; „ ELI ELECTRIC“; „ EMP INTERELECTRIC “d.o.o.; „ EUROMODUS “ d.о.о.; „ FLORIDA INT, SISTEM “ d.o.o.; „ GL SERVIS “; „ HRKA – AUTO ” D.O.O.; „ KALDERA COMPANY “ d.о.о.; „ KLISKA “Autoelektrika; „ KORS “ d.o.o.; „ M – Auto “ Centar Automobila d.o.o.; „ M.A.L.“; „ MIKIJEVA RADIONICA “ s.z.r.; „ MINT ICT “; „ MS“ autoservis„; PAVIĆ“; „ PREDIĆ “; „ RALE TURS “ d.o.o.; „ Rema Kompjuters “; „ REMA TRADE ” d.o.o.; „ RTV SERVIS KOD IVICE “; „ SERGIO“ ; „Tri best “d.o.o. (plaćeni ugovor); „ VUKEL“ elektroinstalacije; „ ZOKA “ Auto dijagnostika; „ АУТОЕЛЕКТРИЧАР ”; „ Аутоелектричар Мики“; „ АУТОСЕРВИС НОРА “; „ Бањалучка Пивара “ а.д.; „ ГОГИ “ с.з.р.; „ ЕЛЕКТРО ВУКОЈЕВИЋ“; „ Електрообнова “ д.о.о.; „ Електропренос – Електропријенос БИХ“ а.д.; „ Елморад “ д.о.о.; „ Елнос БЛ “ д.o.o.; „ Конел “ д.o.o.; „ Месна индустрија Тулумовић ” д.о.о.; „ Рашо “Ауто-електрика; „ Сервикор “ д.о.о.; „ Сервис Прерадовић ”; „ СОВА“; „ Творница Обуће Бема “ д.о.о.; „ ЦМ – ЕЛЕКТРО “; ЗП „ Електрокрајина“ а.д.

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

  1. уписни лист, родни лист, свједочанства основне школе (VI-IX разред)

Санела Праштало, проф.

Адреса школе

Локација

Фотографије