ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука

Информације о школи

Пољопривредна школа је основана давне 1923. године на вртовима и њивама тадашње “Царске баште” (покусна станица) као Нижа пољопривредна школа и била прва таква школа на простору БиХ. 

Школа је живјела и мијењала се зависно од бурних промјена на овим просторима. Постојала је као нижа, па затим средња пољопривредна школа, у свом саставу имала домаћичку школу, а једно вријеме била је заједно са вишом пољопривредном школом. Носила је разна имена, од Ниже пољопривредне преко Ратарско сточарске школе, Средње пољопривредне школе, Центра за школовање кадрова у пољопривреди, Пољопривредно технолошког центра. 

Од 1992. до 2013 . носила је име – Пољопривредна школа. 

Садашње име школе је ЈУ Пољопривредна школа . 

На почетку је била, за своје вријеме, модерна и добро опремљена школа са интернатом. Тридесетих година прошлог вијека имала је зграду са централним гријањем, купатилима, радиом и кућним биоскопом, а економију са модерним шталама, свињцима, стаклеником, инкубаторима, мљекаром… Пролазила је кроз неколико значајних циклуса инвестиционе изградње и реконструкције. Развијала се и економија, пратећи савремене токове у пољопривреди, што је обезбјеђивало квалитетну практичну наставу и углед школске економије као пољопривредног произвођача. 

До 1951. године боравак у интернату је бесплатан. Наредних година ученици плаћају смештај, а 1960.  године  интернат  се  гаси  и  губе  се  велике  предности  живота  школе  тог   типа. Смисао постојања и разлог за посебан понос су генерације ученика које су у овој школи училе струку, живот, љубав… 

Поводом јубилеја 75. година постојања и рада, 1998. године школа је промовисала монографију „Пољопривредна школа Бања Лука ( 1923 ‐1998 )“. Монографија садржи обиље података о самој школи, о друштвеним приликама, мотивима и циљевима учења, производњи на школској економији, по којој се ова школа разликује од свих других средњих школа, о полету и кризама, успонима и падовима…Аутори Монографије су Душан Савић и проф. Бранко Граховац. 

Од 1998. године школа постаје једна од четири пилот ‐ школе у Републици Српској у којима се експериментално провјерава примјена новог наставног плана и програма који је урађен по модуларној методологији. Школа постаје активан учесник ФАР и ЕУ‐ВЕТ програма. Стручни тим школе учествује у изради новог Наставног плана и програма са модуларним приступом. Модернизација НПП само је једна у низу активности на остваривању циљева промјена у систему образовања. 

Струка: пољопривреда и прерада хране 

Занимања четвртог степена: 

 1. Пољопривредни техничар (3. и 4. разред)
 2. Ветеринарски техничар
 3. Прехрамбени техничар
 4. Агротехничар ( 3. и 4.разред)

Занимања трећег степена: 

 1. Пекар
 2. Месар
 3. Агропроизвођач
 1. Тропик малопродаја доо Бањалука 
 2. Крајина клас д.о.о,  Бањалука
 3. Месница код Дуле, Бањалука
 4. Месница код Зоке(Зоран Гранула), Бањалука
 5. Месница Бук, Бањалука
 6. Месница Браћа Илић, Лакташи
 7. Месница код Баће, Прњавор
 8. Месница Домаћин, Лакташи
 9. Пекара Благојевић, Лакташи
 10. ДОО Марић продукт, Лакташи
 11. Пекара Мадона, Бањалука 
 12. Сзтр ММн – Компани  Милован Михајловић и.ј. пансион Антикс с.п. Лакташи
 13. Сладојевић ДОО пекара, Нова Топола
 14. Ветеринарска амбуланта Суботић; Градишка
 15. ВА Димитрић, Мркоњић град
 16. ВА МИМ КООП, Бањалука
 17. ВА БЛ Вет, Бањалука
 18. ВА Ветмедик, Бањалука
 19. ВА Шеткић, Лакташи
 20. ВА Медивет, Лакташи
 21. ВА Шапица, Лакташи
 22. ВА ОНЕХЕАЛТХ, Лакташи
 23. ВА ДОО Србац
 24. ВА ЛОКОВЕТ, Бањалука
 25. Ветеринарски центар а.д. Бањалука
 26. Ветеринарски центар ВетЦентар Бањалука
 27. Ветеринарски систем Сладојевић ДОО, Нова Топола
 28. Пекара Бакал, Бањалука
 29. Пекара Марцелло, Бањалука
 30. Месница код Зоке (Рајна Драгојевић), Бањалука

На нивоу локалне заједнице фирме које се баве пољопривредом и прерадом хране. Водовод, Пољопривредни институт  РС,  Ветеринарски институт Васо Бутозан, Витаминка, Бањалучка пивара. Месна индустрија, меснице, малопродаја прехрамбених производа, производња ратарских култура, пластеничка производња, пољопривредне апотеке, ветеринарске амбуланте, пекаре. 

Право уписа у први разред средњих школа имају сви ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.Упис ученика обавља се у два уписна рока: у јунском и јулском уписном року текуће школске године. Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених по основу: општег успјеха у основној школи (средња просјечна оцјена у ВИ, ВИИ, ВИИИ и ИX разреду) и посебог успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимања у струци пољопривреда и прерада хране: српски језик, страни језик, хемија, биологија и информатика. По основу оба критеријума кандидат може да остварити максимално 70 бодова. Приликом уписа у први разред средње школе кандидати не полажу пријемни испит и нема вредновања способности ученика. 

Документа потребна за упис у први разред средње школе су: 

 1. Пријава за упис
 2. Оргиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи
 3. Оргиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање
 4. Извод из матичне књиге рођених
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“
 6. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку и диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком или виеш нивоу такмичења

Послије утврђивања броја бодова формирају се ранг листе које се стављају на увид кандидатима на огласној табли средње школе. На огласној табли објављују се ранг листе са списком кандидата који су остварили број бодова потребних за пријем у први разред средње школе и посебан списак кандидата који нису остварили довољан број бодова за пријем у први разред средње школе.Према Правилнику о плану уписа ученика у први разред средњих школа прописује се План уписа у прве разреде у јавним средњим школама за наредну школску годину. План уписа у стручним техничким школама и стручним школама садржи: број струка, број занимања, број одјељења по струкама, број одјељења по занимањима и број ученика по одјељењима планиран за упис у јединици локалне самоуправе. 

Претходних година уписивали су се и школовали ученици за занимање екомомски техничар и варилац. 

Бојан Бакал, проф.

Адреса школе

Локација

Фотографије