ЈУ “Пољопривредно прехрамбена школа“ Приједор

Информације о школи

Као самостална средња школа Пољопривредно-прехрамбена школа је регистрована 10.10. 1984. и отпочела са радом школске 1983/1984. год. као ООУР у саставу радне организације Центар за усмјерено образовање и васпитање „Есад Миџић“ Приједор.

Од маја 1991. школа постаје установа и дјелује самостално под називом Пољопривредно-прехрамбена школа.Као ЈУ ”Пољопривредно-прехрамбена школа” је регистрована 2012. године.

Пољопривреда и прерада хране: 

 • Агротехничар, Ветеринарски техничар, Прехрамбени техничар, Агротуристички техничар, Пекар, Прехрамбени прерађивач, Месар 

Занимања агротуристички техничар: 

 • УР “Наполи“ Приједор; сп Милан ТУбин; 
 • “Миња“ Приједор, сп Милица Матијаш; 
 • УР “Пикант“ Приједор, сп Даворка Ћорић; 
 • Роштиљница Бојић,Приједор, сп Бојан Бојић; 
 • УР “МД“ Приједор, сп Јовица Малић 
 • Хотел “Ле понт“ Приједор, сп Радован Суртов; 
 • УР “Бошков млин“ Приједор, сп Сања Вукадиновић; 
 • УР “Вуле ву“ Приједор, сп Оливер Владичић, 
 • УР Пивница „Бирленд“ Приједор, сп Саша Адамовић; 
 • УР “Бентли“ Приједор, сп Огњен Прпош; 

Занимање ветеринарски техничар: 

 • Ветеринарска амбуланта “ДЈ ВЕТ“ Оштра Лука, сп Давор Јефтић; 
 • Прометно-услужно друштво “ВЕТ ТИМ“ д.о.о. Козарска Дубица, сп Мирко Борковић; 
 • д.о.о. Ветеринарска станица “ЈЕЖЕВИЦА“ Козарска Дубица, сп Зоран Туроман; 
 • “МК ВЕТ“ Приједор, сп Александар Медић; 
 • Ветеринарска амбуланта ДОШЕН-ВЕТ Приједор, сп Бојан Дошен; 
 • “ДУБ КОРПОРАЦИЈА“ Приједор, сп Марица Павић; 
 • Ветеринарска станица “АРИФАГИЋ ИНВЕСТМЕТ“ д.о.о. Трнопоље-Козарац; 
 • Ветеринарска станица “ВЕТЕРИНАРИЈА“ Нови Град“ сп Мирослав Згоњанин; 
 • АД Ветеринарска станица Приједор, сп Дарко Згоњанин; 
 • Производња млијека и меса Омарска, сп Драган Јањић; 
 • ВЕТМЕД др ЛУКАЧ, Приједор, сп Бојан Лукач.
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

У школској 2021/22.години уписали смо 3 одјељења: агротехничар, ветеринарски техничар и месар; 

У школској 2020/21. години уписали смо 4 одјељења: Агротехничар, ветеринарски техничар,агротуристички техничар, пекар; 

У школској 2019/20. години уписали смо 4 одјељења: Пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар и пекар-прехрамбени прерађивач; 

У 2018/19. години уписали смо четири занимања: пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, агротуристички техничар  и пекар-прехрамбени прерађивач. 

Младен Дражић 

Локација

Фотографије