ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој

Информације о школи

Школа је до 1976. године постојала у оквиру тадашњег Школског центра „23 август „  а радници су те године референдумом одлучили да се издвоје у посебну основну организацију (ООУР) и тако основали Саобраћајну и електро школу. 

Од школске 1976/77  школа егзистира под овим називом СШЦ „Ђуро Пуцар Стари“ ООУР Саобраћајна и електро школа Добој, а 31.03 1977 након сређивања свих административних процедура сви радници су законски  дефинисали  радни однос у школи и тако и званично постали радници Саобраћајне и електро школе. 

Руководећи се овим податком Школски одбор је на иницијативу Наставничког вијећа донио одлуку да 31 март буде Дан школе , што је након усвајања Статута школе крајем 2010. године и озваничено.  

Занимања у којма се образују ученици у електротехничкој струци у оквиру Добојског средњег образовања постоје више од 50 година. Занимања саобраћајне струке уведена су прије 35 година, а Саобраћајна и електро школа настала је послије тога као резултат развоја привредних грана наведених струка. 

Данас Саобраћајна и електро школа са занимањима друмског , жељезничког и ПТТ-саобраћаја једна је од најразвијенијих у Републици Српској.   

Што се тиче електротехничке струке наша школа кроз учешће у креирању нових НПП-а жели да буде водећа школа у склопу актуелних промјена у реформи средњег стручног образовања. 

Важно је напоменути да се  1993. године школа пререгистровала и постала самостална са називом Саобраћајна и електро школа Добој, чији је оснивач влада Републике Српске . 

Број ученика се наредних година све више повећава  а школа почиње са  постепеним  опремањем. 

 Школа се у послијератном периоду потпуно стабилизовала и од 2000. године почиње интезивно опремање и мореднизација наставног процеса уз примјену савремене образовне технологије. Уз постепено прихватање новина од стране наставника школа тежи да постане препознатљива по:        

 • увођењу савремених облика и метода рада ( интерактивне наставе ) 
 • примјени савремених образовних технологија 
 • уређеним учионицама и кабинетима према педагошким станрдардима 
 • успјеху наших ученика  
 • сарадњи са свим друштвеним партнерима у локалној заједници и шире 
 • стручном усавршавању наставника  
 • поштовању кућног реда од стране ученика и наставника 
 • вршњачкој едукацуји ученика и заштити права ученика   
 • учешћу у пројектима од интереса за школу  итд. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА  (тренутно стање) 

 • Техничар рачунарства  
 • Техничар рачунарства и програмирања  
 • Техничар информационих технологија 
 • Техничар електроенергетике 
 • Електричар – Електроинсталатер (трећи степен) 
 • Аутоелектричар                                          „ 

САОБРАЋАЈНА  СТРУКА  (тренутно стање)

 • Техничар жељезничког саобраћаја 
 • Техничар друмског саобраћаја 
 • Техничар логистике и шпедиције 
 • Возач моторних возила (трећи степен) 
 • Руковалац грађевинских и претоварних машина и кранова (трећи степен) 
 • Centro šped d.o.o.  
 •  Đurić MBB d.o.o.  
 •  Duo šped d.o.o.  
 •  Fenix Trade d.o.o.  
 •  Limun Šped d.o.o.  
 •  Optima Šped d.o.o.  
 •  Skan Šped d.o.o.  
 •  Omorika Pet d.o.o.  
 •  Carmeuse a.d.  
 •  Euro Stil d.o.o.  
 •  Bosnaekspres d.o.o.  
 •  Krajina Kros d.o.o.  
 •  Plava Linija d.o.o. 
 • Šped Trans d.o.o.  
 •  Trebava Ekspres d.o.o.  
 •  Zlata d.o.o.  
 •  Euro Limun d.o.o.  
 •  Jahorina d.o.o. 
 • SAS d.o.o.  
 •  Javni prevoz Bogdanović s.p.  
 •  AC Alfa d.o.o.  
 •  Josipović d.o.o.  
 •  EFT – Rudnik i termoelektrana Stanari d.o.o.  
 • Dijamant d.o.o.   
 • Kamenolom Karabegovac d.o.o.  
 •  Đurković d.o.o.  
 •  EXPRESS ONE d.o.o.  
 •  GEOKOP d.o.o.  
 •  Proda Mont d.o.o.  
 •  ŽRS a.d.  
 •  Ganjgo Line d.o.o.  
 •  Auto moto društvo OPTIMA d.o.o.  
 •  Radić Autorad d.o.o.  
 •  KING d.o.o.  
 •  Internet klub MASTER s.p.  
 •  PROCREATIVE STUDIO DESIGN s.p.  Stokić d.o.o.  
 •  ZeCom d.o.o.  
 •  BIT s.p.  
 •  Aris Electronic d.o.o.  
 •  Računari d.o.o.  
 •  EM Plus d.o.o.  
 •  WISCHT d.o.o.  
 •  Elektro a.d. Doboj  
 •  Vodovod a.d. Doboj  
 •  Stator d.o.o. 
 • Novoprom d.o.o.  
 • Autoelektričarska radnja „ŠOŠA“ s.p.
 • Autoelektričarska radnja „SIGMA“ s.p.
 • Autoelektričarska radnja „ILIĆ“ s.p.
 • Autoelektričarska radnja „CHIP TRONIC“ s.p.
 • DMD Doboj s.p.   

Неке од наведених фирми, запошљавају највише трогодишња занимања, а опет неке фирме запошљавају и четверогодишња занимања.  

 1. пријава за упис ( налази се  у  школи  и  попуњава се приликом пријављивања ), 
 2. оригинално свједочанство о завршеној основној школи (по разредима: VI, VII, VII и IX ),  односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију, 
 3. извод из матичне књиге рођених, 
 4. диплому  Вук Стефановић Караџић, 
 5. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку, 
 6. диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења, 
 7. адресиран коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школе
Мирослав Топаловић, проф.

Адреса школе

Локација

Фотографије