ЈУ Средња стручна школа Јања

Информације о школи

Школа је основана, дана,01.09.1999.год.Од почетка оснивања школа није прекидала образовни процес. Тренутно нашу школу у школској 2021/2022 похађа 266 ученика, кроз ову образовну установу је прошло 2 753 ученика.

Наши ученици се посебно истичу у занимањима грађевински техничар, кулинарски технчар,конобар и кувар, те су као ученици који похађају ове смјерове учествовли на многим такмичењима, научним сајмовима, сајмовима гастрономије те Ноћ истраживача са веома запаженим резултатима.

Такође, сваке године наша школа учествује у свим великим хуманитарним догађајима који се организују у нашем граду,те смо и по томе веома препознатљиви. Запажене резултате школа има у свим спортским такмичењима, посебно у фудбалу и кошарци.

 1. Геодезија и грађевинарство (архитектонски техничар, грађевински техничар, каменорезац-керамичар)
 2. Економија,право и трговина (трговачки техничар, економски техничар,банкарски техничар, трговац)
 3. Угоститељство и туризам (угоститељски техничар, кулинарски техничар,туристички техничар, кувар/конобар)
 1. Бинго ДОО
 2. Техника Инжењеринг ДОО
 3. Живановић ДОО
 4. Етно село Станишићи
 5. Семберски Салаш
 6. Ресторан Пет Језера
 7. Хотел Дрина
 8. Сан Маркo
 1. Бинго ДОО
 2. Техника Инжењеринг ДОО
 3. Живановић ДОО
 4. Етно село Станишићи
 5. Семберски Салаш
 6. Ресторан Пет Језера
 7. Хотел Дрина
 8. Сан Марко
 9. Стецо ДОО
 10. Нешковић ДОО
 11. Фруцта траде
 12. Фортуна
 13. Семберија транспорт
 14. Хаппy Травел
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Александар Матић

Адреса школе

Локација

Фотографије