ЈУ Средњошколски центар „27.Јануар“ Рогатица

Информације о школи

Почетак средњег образовања у Рогатици почиње са Економском школом „5. Мај“ 1960. године. 

Нешто касније, 1967.  године оснива се још једна средња школа „Школа са практичном обуком“. 

Скупштина Општине Рогатица на сједници од 16. јуна 1970. године доноси одлуку да се у Рогатици умјесто економске школе оснује гимназија и већ школске 1970/1971.године та одлука се и проводи. 

У први разред се уписују 92 ученика у два одјељења. Одлуком управних органа од 11. јуна 1974. године од гимназије „Перо Косорић“ и „Школе са практичном обуком“, формира се средњошколски центар. 

Од 01. јануара 1978. године, центар се организује према Закону о удруженом раду и формира се РО Средњошколски центар „Вељко Влаховић“, са два ОУР-а: ООУР „Гимназија и Економска школа“ и „Школа металске струке“. 

У школској 1980/1981 прелази се на усмјерено образовање, укида се гимназија, а уводе се нове струке и занимања. У оквиру Текстилне школе, те школске године уписано је 79 ученика, радило се у двије смјене. 

Школске 1981/1982. Формирана су одјељења техничара финалне прераде дрвета, конобара, кувара и туристичких техничара. 

Школске 1982/1983. Уведена је Пољопривредна струка (сточари) и електротехничка струка (електромеханичар за индустријске машине и уређаје и електротехничар за електро инсталације). 1983/1984.  уведена је и грађевинска струка. 

Рјешењем Министарства образовања, науке и културе Републике Српске, од 31.12.1992.  године , школа је уписана у Регистар средњих школа Републике Српске под називом Средња школа у Рогатици. Од школске 2012/2013.  године дошло је до статусне промјене у називу школе. Рјешењем број 04/1-012-2-1813/12 од 12. Јула 2012. године Влада Републике Српске даје сагласност о промјени назива Средња школа Рогатица у Јавна установа Средњошколски центар „27 ЈАНУАР“ Рогатица. 

Данас је ЈУ Средњошколски центар „27 ЈАНУАР“ једина установа средњошколског образовања на подручју општине Рогатица. Школа се загријава властитим централним гријањем, има два опремљена кабинета информатике , кабинет физике, кабинет хемије, кабинет за практичну наставу економских и пословно-правних техничара (предузеће за вјежбу). У прошлој школској години уписана су два нова занимања,електричар и агротуристички техничар. За потребе ових занимања обезбјеђена су основна средства и опрема у складу са расположивим могућностима. Школа користи фискултурну салу која је у власништву општине и захтјева хитну реконструкцију и улагања. Школска библиотека  располаже значајним књижним фондом и од ове школске године унутар библиотеке је опремљен читаонички простор који ученици радо користе. Библиотека је преуређена захваљујући раду и ентузијазму запослених уз скромна новчана улагања.  

 1. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА
 • Економски техничар 
 • Пословно-правни техничар 
 • Пословно-информатички техничар 
 • Царински техничар 
 1. ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
 • Агротуристички техничар 
 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 • Електроинсталатер

Школа расписује конкурс за упис у први разред, на основу одобреног плана уписа од стране Министарства просвјете  и културе РС и  Правилника о упису ученика. Упис ученика у прве разреде обавља се у два уписна рока. 

Потребна документа: 

 • Пријава за упис 
 • Свједочанства 6,7,8,и 9 разреда (уколико се ради о упису у први разред) 
 • Свједочанство из претходног разреда уколико се ученик уписује у 2,3 или 4 разред 
 • Родни лист 

 Школска 2019/20. година 

 Гимназија општи смјер 1 одјељење, 

Економија, право и трговина: 

 • Економски техничар 1 одјељење, 
 • Пословно-правни техничар 1 одјељење 

Пољопривреда и прерада хране: 

 • Агротуристички техничар 1 одјељење. 

Школска 2020/21. година 

Гимназија-општи смјер- 1 одјељење 

Економија, право и трговина: 

 • Економски техничар 1 одјељење, 
 • Пословно-информатички техничар 1 одјељење, 

Пољопривреда и прерада хране: 

 • Агротуристички техничар 1 одјељење.

Школска 2021/22. година 

 Гимназија: 

 • општи смјер 1 одјељење, 
 • друштвено-језички смјер 1 одјељење. 

Економија, право и трговина: 

 • царински техничар 1 одјељење, 
 • пословно-информатички техничар 1 одјељење. 

Електротехника: 

 • електроинсталатер 1 одјељење. 
Жаклина Лелек

Адреса школе

Локација

Фотографије