ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град

Информације о школи

16.01.1974. године основан је  Школски центар Босански Нови. До 1985. године наша школа је постојала у оквиру Школског центра у саставу Гимназије и Школе са практичном обуком 08.03.1993. године.

Мјешовита школа „Ђуро Радмановић“ Нови Град, као самостална стручна школа, уписана је у регистар верификованих школа. Од 2013. године носи назив ЈУ СШЦ „Ђуро Радмановић“.

 1. здравство ( фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар)
 2. саобраћај (техничар логистике и шпедиције, техничар друмског саобраћаја, возач моторних возила, руковалац грађевински и претоварних машина) 
 3. електротехника (техничар информационих технологија, електричар електроинсталатер, електричар-електроничар механичар) 
 4. економија, право и трговина (пословно –правни техничар, економски техничар, трговац) 
 5. машинство и обрада метала ( машински техничар за компјутерско конструисање, бравар –заваривач, алатничар, аутомеханичар-варилац. 
 6. угоститељство и туризам (конобар –кувар) 

ТРГОВЦИ

 1. МАРКЕТ АСТОР 
 2. .HIPER KORT br.1 
 3. TROPIK MALOPRODAJA  
 4. „AJNA“ s.p. 

АУТОМЕХАНИЧАРИ

 1. Auto servis ’’BANE’’ 
 2. ’’PIN’’ Poljavnice 
 3. Трговина половних дијелова „НИКОЛA“(шифра 45.20 одржавање и поправка моторних возила) 
 4. ’EUROFANY’’ DOO  
 5. ’’DEJANOVIĆ’’ 
 6. Auto servis ’’NEDIMOVIĆ’’ 
 7. Auto servis ’’MILE’’ 

ВАРИЛАЦ

 1. ’GVOZDEN M’’ DOO 

КОНОБАР

 1. HIPER KORT br.1
 2. ’’DUKAT’’

КУВАР

 1. Ресторан „DUKAT’’ 
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

мр Драгана Граонић 

Локација

Фотографије