ЈУ Средњошколски центар „Голуб Куреш“ Билећа

Информације о школи

Одлуком Министарства просвјете народне владе Бих број: 8765/45 од 17.11.1945 отворена је Државна нижа реална гимназија у Билећи. Редовна настава са 36 ученика започела је 5.јануара 1946. године у тек поправљеној згради суда. Од те године стално се повећавао број ученика као и број наставног особља. У школској 1953/54.години врше се интезивне припреме за отварање виших разреда гимназије. Формирају се одбори који ће организовати изградњу нове зграде. У одборима су угледни људи из билећких села и села из сусједне Црне Горе који гравитирају Билећи.

Пред почетак 1954/55 доноси се одлука о отварању гимназије у Билећи и врши се упис ученика у више разреде. Тих година убрзано се ради на издградњи данашње зграде гимназије и усељењу у њене просторије. У децембру 1958 одвојени су нижи разреди гимназије и припојени данашњој основној школи. Гимназија је добила назив Виша гимназија и имала је 5 одјељења од првог до четвртог разреда. Виша гимназија се 1963. Године преименује у Гимназија“Иво Лола Рибар“. У школској 1960/61 години у Билећи се отвара истурено одјељење Учитељске школе из Мостара. 

У периоду 1960. до 1970. године у Гимназији се биљежи благи раст броја ученика и одјељења. Године 1982/83 завршава последња генерација Гимназије а школа добија назив Центар за средње усмјерено образовање и васпитање. 

1985/86. Школске године врше се припреме за отварање Математичко-физичко рачунарске школе која постаје достојна замјена за гимназију, да би у школској 1992/93 школске године,на општу радост ученика и родитеља, била поново отворена гимназија. 

Скупштина општине на сједници 29.08.1991 године доноси одлуку да школа носи име  недавно преминулог директора гимназија Голуба Куреша. Упоредо са гимназијом активне су и школе усмјереног образовања (Машинство, економија, електротехника, текстилство,пољопривреда…). 

У школској 2021/22 години у ЈУ средњошколски центар „Голуб Куреш“ Билећа уписују се ученици у гимназију као и неколика усмјерена образовања (Машинство и обрада метала, Економија, право и трговина, Пољопривреда и прерада хране). Укупан број уписаних ученика је 351, запослен их је 47 радника од чега је 34 професора који својим савјесним радом доприносе квалитетном функционисању школе. 

 1. Гимназија – општи смјер 
 2. Економија, право и трговина – банкарски техничар, пословно правни техничар, пословно информатички техничар, царински техничар 
 3. Машинство и обрада метала- машински техничар за кoмпјутерско конструисање, техничар ЦНЦ технологије, бравар – заваривач, 
 4. Пољопривреда и прерада хране- ветеринарски техничар, техничар хортикултуре, агрoтуристички техничар. 

ЈП Комус а.д. Билећа, ЈП Водовод а.д. Билећа, Ветеринарска амбуланта „Дана“ Требиње, Ветеринарса амбуланта „АнимаВет“ Требиње,  А.Д.„Ветеринарска станица“ Гацко, А.Д „Милићевић ветеринарска амбуланта“ Гацко, „Монтинг енергетика“ доо Требиње, А.Д. „Југопревоз Билећа“ Билећа, ПД „Попово поље“ а.д. Требиње 

„Монтинг енергетика“ доо Требиње 

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа 
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу 

 1. Општег успјеха у основној школи
 2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струциодносно у смјеру гимназије за који кандидати конкуришукао и за упис у умјетничке школе;
 1. пријаву за упис
 2. оригиналну дипломусвједочанство о завршеној основној школи
 3. оригиналну дипломусвједочанство о завршеној основној школи у иностранствурјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање
 4. извод из матичне књиге рођених
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“, 
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку
 7. диплому за освојено прводруго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именомпрезименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурссамо за кандидате који упис врше у школи
Здравка Милићевић

Адреса школе

Локација

Фотографије