ЈУ Средњошколски центар „Јован Цвијић“ Модрича

Информације о школи

Одлуком Владе Републике Српске од 4. 5. 2001. године Гимназија и Техничко-технолошка школа спојене су у Средњошколски центар „Јован Цвијић“ Модрича и у том организационом облику тренутно постоји и ради. 

ЈУ Средњошколски центар „Јован Цвијић“ Модрича наставља традицију модричких средњих школа од давне 1946. године када је почела са радом Школа ученика у привреди и 1962. године, од када у Модричи постоји Гимназија.

Тренутно у школи имамо:  

 •  Гимназију са три смјера  и пет подручја рада: електротехника; 
 •  машинство и обрада метала;  
 • економија, право и трговина;  
 • пољопривреда и прерада хране;  
 •  текстилство и кожарство.  

У оквиру ових струка уписани су ученици у 16 различитих занимања. 

 1. ДОО „MP PANDUREVIĆ“  Модрича
 2. „PIMS“ електро опрема д.о.о. Оџак                                                    
 3. „R.T.S. METAL“ д.о.о. Модрича
 4. FAM-JM“  д.о.о. Модрича
 5. Ауто центар „ЗЕКО- ПРОМЕТ“ д.о.о.  Оџак   
 6. ЗТР „ПАН ауто“ НЦ,  Модрича                                       
 7. Аутоелетро сервис „РЕГЛЕР“ Шамац                                             
 8. AMD  „OPTIMA“ Модрича
 9. ЗТР „РЕЛЕЈ“ Вукосавље                                 
 10. Аутосервис „ЕМ“ Модрича
 11. Аутосервис „ ЖАРИЋ“, Дуго поље             
 12. АУТОЕЛЕКТРО ОБРТ „SOĆO“ Оџак
 13. ЗТР „ЕL-ED“ Модрича                                          
 14. „HA TRANS“ д.о.о. Вукосавље
 15. ЗР „МРКИ“ Модрича                                   
 16. „STROLIT“ d.о.о. Оџак
 17. ЗР „BOLE“  Модрича        
 18. ДОО „НОВОПРОМ“  Модрича
 19. „Жарић комерц“ ДОО Модрича                         
 20. ЗТР „ЕLKO“ Таревци 
 21. Аутосервис „Шаркан“ Модрича                   
 22. „VD SISTEM“ д.о.о. Модрича
 23. Ауто сервис „Бијелић“  Модрича                                            
 24. Аутомеханичарски обрт „Дијагностика“ 
 25. Оџак 
 26. ЗТР АГРО ВИШЊИК, Модрича                         
 27. Аутосервис  „EDO“, Модрича 
 28. ЗТР „МЕТАЛ“ Модрича
 29. „HERTEX“ д.о.о. Модрича                           
 30. MAG“ д.o.o. Модрича 
 1. ДОО „МП ПАНДУРЕВИЋ“  Модрича
 2. „PIMS“ електро опрема д.о.о. Оџак    
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Новка Марковић, проф 

Адреса школе

Локација

Фотографије