ЈУ Средњошколски центар „Лазар Ђукић“ Рибник

Информације о школи

Послијератним повратком становништва на подручје Општине Рибник јавила се и потреба за оснивањем средње школе. Након низа проблема први наставни дан одржан је 4.11.1996. године у објекту Основне школе „Десанка Максимовић“ у Рибнику. Те школске године уписано је 157 ученика у сљедећа подручја рада: машинство и обрада метала, шумaрство и обрада дрвета и електротехника.   

Школску 2009/10. годину више од 200 ученика и радника школе дочекали су у новоизграђеном објекту. До тада се настава изводила у просторијама Основне школе „Десанка Максимовић“ са радом у другој смјени. Средства за изградњу новог објекта школе обезбиједило су Министарство просвјете и културе и локална заједница.

Тренутно у школи образујемо сљедеће струке и занимања: 

 • Гимназија-општи смјер (IV);  
 • Економија, право и трговина 
 • Економски техничар (IV);  
 • Пословно правни техничар (IV);  
 •  Угоститељство и туризам 
 • Туристички техничар (IV);  
 • Шумарство и обрада дрвета 
 • Техничар за обраду дрвета (IV);  
 • Електротехника 
 • Електричар електроинсталатер (III). 
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Што се тиче уписних политика прошлих година успјели смо уписати сљедећа занимања по струкама: 

Школска 2021/22.година 

ЕКОНОМИЈА ПРАВО И ТРГОВИНА 

 • Економски техничар; 
 • Пословно правни техничар; 

Школска 2020/21.година 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА 

 • Економски техничар; 

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

 • Туристички техничар ; 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

 • Електричар електроинсталатер 

 Школска 2019/20.година, 2018/19.година 

 •  Гимназија, општи смјер; 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 

 • Техничар за обраду дрвета; 

 Школска 2017/18.година 

 • Гимназија-општи смјер; 

 ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 

 • Шумарски техничар 

 МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА  

 • Варилац. 

Душко Козомара, проф. 

Адреса школе

Локација

Фотографије