ЈУ Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента

Информације о школи

Међу првим гимназијама које су отворене у котарским центрима, била је отворена и гимназија у Дервенти 1912/1913. године. Од школске 1992/93. носила је назив Гимназија са техничким школама, а од 2014/15. године носи назив ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дервента, што значи да ова установа носи преко сто година постојања. Данас је њено сједиште у улици Светог Саве 1A, Дервента.  

Одговорно лице које заступа школу је директор Гордана Асентић, дипломирани педагог. Школа има властити учионички простор, властиту библиотеку и фискултурну салу. Укупна површина отвореног школског простора је 2007 m2, а затвореног 11940 m2. Настава се изводи у три зграде, укључујући и фискултурну салу. 

Ученици се образују у два смјера  гимназије, те у још три струке и 8 занимања односно: 

  1. Гимназија – општи смјер и рачунарско-информатички смјер; 
  2. Електротехника – техничар информационих технологија, техничар рачунарства и програмирања, техничар електроенергетике, електричар-електроинсталатер, аутоелектричар, електроничар механичар; 
  3. Машинство и обрада метала–  техничар мехатронике; 
  4. Текстилство и кожарство  – модни обућар.  

 У оквиру струке текстилство и кожарство ученици обављају практичну наставу у фирми обуће SANINO d.o.o. 

 Фабрика обуће SANINO d.o.o., Digital Elektronik d.o.o, TEHPRO CNC и друге. 

 Упис у школу се врши у складу са законским процедурама за упис у школама у Републици Српској. 

Од потребне документације за упис ученици достављају извод из матичне књиге рођених, свједочанства завршних разреда основне школе, те попуњавају одговарајући образац за упис.

Гордана Асентић, дипломирани педагог

Адреса школе

Локација

Фотографије