ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла” Брод 

Информације о школи

Датум и година оснивања (историјат):  

22.06.1993. Средња школа Брод
11.07.2013. ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла” Брод 

 • Гимназија 
 • Mашинство и обрада метала 
 • Електротехника 
 • Хемија, неметали и графичарство 
 • Угоститељство и туризам 
 • Економија, право и трговина 
 • Остале дјелатности v
 • Skai Adapter Брод
 • Krampic Брод 
 • Шљивић електроник Брод 
 • Фризрески салони v

 Упис ученика се врши на основу јавног конкурса који расписује оснивач.  

Потребна докумнетација: 

 1. пријаву за упис,
 2.  оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи, Свједочанства о завршеном 6.,7., 8. и 9 разреду основне школе 
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање, 
 4. извод из матичне књиге рођених, 
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.  
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.
Драгица Ивановић, дипл.инж.машинства

Адреса школе

Локација

Фотографије