ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Козарска Дубица

Информације о школи

Датум и година оснивања: 1932.

 • Гимназија – општи смјер
 • Машинство и обрада метала (Аутомеханичар; Бравар-заваривач; Техничар за ЦНЦ технологије)
 • Здравство (Фармацеутски техничар; Физиотерапеутски техничар)
 • Електротехника (Аутоелектричар)
 • Угоститељство и туризам (Конобар; Кувар)
 • Остале дјелатности (Козметички техничар)

СТРУКА – Машинство и обрада метала

ЗАНИМАЊЕ – Аутомеханичар

 • Ауто-сервис „Млађо“, Коз. Дубица,
 • Ауто-сервис „Дошлић“, Коз. Дубица,
 • Ауто-сервис „Тица“, Коз. Дубица,
 • Ауто-сервис „Лукас“, Коз. Дубица,
 • Ауто-сервис „Векић“, Коз. Дубица,
 • Ауто-сервис „Шипка“, Коз. Дубица,
 • Ауто-сервис „Пилиповић“, Коз. Дубица,
 • Ауто-сервис „Момир Вујинић“, Коз. Дубица.

ЗАНИМАЊЕ- Аутоелектрицар

 • Ауто-сервис “Дошлић” Коз. Дубица
 • Ауто-сервис “Векић” Коз. Дубица
 • Ауто-сервис “Баки” Коз. Дубица
 • Ауто-сервис “Вујковић” Коз. Дубица
 • Ауто-сервис “Вребац” Коз. Дубица
 • Ауто-сервис “Крњак” Коз. Дубица
 • Ауто-сервис “Рисстић” Коз. Дубица
 • “Дуб-Цотон”, Коз. Дубица
 • “ЕЛМОНТ”, Коз. Дубица

СТРУКА – Машинство и обрада метала

ЗАНИМАЊЕ – Бравар-Заваривач

 • Машинска радња „Дуб-Гарден“ Коз. Дубица,
 • Машинска радња „Метал-Шувак“ Коз. Дубица,
 • Машинска радња „Шумил“ д.о.о., Коз. Дубица,
 • Машинска радња „Агро-Флора“ Коз. Дубица,
 • Машинска радња мљекаре „Млијекопродукт“ Коз. Дубица,
 • Машинска радња „Тица-Инокс“ Коз. Дубица,
 • Машинска радња „Алу-Прокс“ Градишка,
 • Машинска радња Столарија „Ђурђевић“ Коз. Дубица,
 • Машинска радња „Конејнери Аврум“ Коз. Дубица.

СТРУКА – Угоситељсво и Туризам

ЗАНИМАЊЕ – Кувар-Конобар

 • Ресторан „Булевар“, Коз. Дубица,
 • Ресторан „Тисовац“, Коз. Дубица,
 • Ресторан „93“, Коз. Дубица,
 • Ресторан „Агрофлора МQ“ Коз. Дубица,
 • Ресторан „Биоплод“, Коз. Дубица,
 • Хотел „Уна“, Коз. Дубица,
 • Хотел „Цептер“, Коз. Дубица,
 • Хотел Рафаело, Коз. Дубица,
 • Угоститељска радња „Ривер Паб“, Коз. Дубица,
 • Угоститељска радња „Градска Тераса“, Коз. Дубица,
 • Угоститељска радња „Стари Багрем“, Коз. Дубица,

Тренутно нема запослених ученика у фирмама које нуде практичну наставу. Неке фирме дају накнаду ученицима и изражавају намјеру да запосле ученике по завршетку школовања.

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Горан Тубић

Адреса школе

Локација

Фотографије