ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Теслић

Информације о школи

Школа је насљедница школе : Средњошколски центар „Ђуро Пуцар Стари“ Теслић. 

Основана је 20.03.1992. године под називом Мјешовита школа „Никола Тесла“ Теслић. 

Мјења назив 1.9.2011. године у Средња школа „Никола Тесла“ Теслић, а 1.9.2012.године у Јавна установа Средња школа „Никола Тесла“ Теслић. 

 1. Машинство и обрада метала 
 2. Машински техничар за компјутерско конструисање 
 3. Техничар мехатронике 
 4. Техничар ЦНЦ технологија 
 5. Бравар 
 6. Варилац 
 7. Бравар- заваривач 
 8. Аутомеханичар 
 9. Обрађивач метала резањем 
 10. Електротехника 
 11. Техничар електронике 
 12. Електричар 
 13. Електричар- електроинсталатер 
 14. Шумарство и обрада дрвета 
 15. Технишар за обраду дрвета ЦНЦ 
 16. Техничар за обраду дрвета 
 17. Саобраћај 
 18. Техничар друмског саобраћаја 
 19. Техничар логистике и шпедиције 
 20. Возач моторних возила 
 21. Руковалац грађевинских и претоварних машина и кранова 
 1. АД „Дестилација“ Теслић 
 2. ДОО „Маталпројект“ Теслић 
 3. Занатска радња „ДСГ“ Теслић 
 4. АД „Градитељ“ Теслић 
 5. ЗТР „Ћоми“ Теслић 
 6. Ауто сервис „Миљић“ Теслић 
 7. Ауто сервис „Ћаго 4×4“ Теслић 
 8. ДОО „Еурометал“ Теслић 
 9. ДОО „Елград“ Теслић 
 10. ДОО „Салдатура“ Теслић 
 11. ДОО „Ефект“ Теслић 
 1. АД „Дестилација“ Теслић 
 2. ДОО „Маталпројект“ Теслић 
 3. Занатска радња „ДСГ“ Теслић 
 4. АД „Градитељ“ Теслић 
 5. ЗТР „Ћоми“ Теслић 
 6. Ауто сервис „Миљић“ Теслић 
 7. Ауто сервис „Ћаго 4×4“ Теслић 
 8. ДОО „Еурометал“ Теслић 
 9. ДОО „Елград“ Теслић 
 10. ДОО „Салдатура“ Теслић 
 11. ДОО „Ефект“ Теслић 
 12. „Металомонтажа Гогић“ 
 13. „Зрак- ДКТ“ Теслић 
 14. „Метал“ Теслић 
 15. „Нискоградња“ Теслић 
 16. „Сигма“ Теслић 
 17. ЗТЦ „Бања Врућица“ Теслић 
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

 Вељко Јотановић 

Адреса школе

Локација

Фотографије