ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Вукосавље

Информације о школи

Школа је основана 16.8.1995.године Одлуком Скупштине општине Вукосавље под називом Средњошколски центар Вукосавље. Одлуком Скупштине општине Вукосавље  ое 7.7.1997.године, уз сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске, извршена је промјена  назива школе у  Средњошколски центар „Никола Тесла“ у Вукосављу.  

Одлуком Владе Републике Српске од 10.2.2012.године извршено је усклађивање оснивачког акта  школе са Законом о средњем образовању и васпитању, Законом о систему јавних служби и Законом о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката  по дјелатностима у Републици Српској и школа послује под називом Јавна установа Средњошколски центар „Никола Тесла“ Вукосавље.  

 1. Економија, право и трговина
  • Пословно-информатички техничар,
  • Машинство и обрада метала
 1. Машински техничар за компјутерско конструисање,
  • Механичар грејне и расхладне технике
  • Ауто-механичар
 1. Остале дјелатности
  • Козметички техничар
  • Фризер 

Занимање: Механичар грејне и расхладне технике: 

 1. ЗР „ДЕЛИЋ“ ОЏАК 
 2. ЗР „ПЕЈИЋ МОНТ“ МОДРИЧА 
 3. ЗТР „КЛИМА-ХЛАЂЕЊЕ“ МОДРИЧА 
 4. „ЕНЕРГОМОНТ“ ДОО МОДРИЧА 
 5. ЗТР „РЕЛЕЈ“ ВУКОСАВЉЕ 
 6. „ТЕРМО БОЖИЋ“ ДОО МОДРИЧА 
 7. „ТЕХНО-МАГ“ ДОО ОРАШЈЕ 
 8. „ПРОДЕКС“ ДОО МОДРИЧА 
 9. „ТЕРМОВОД КУБУРИЋ“ МОДРИЧА 

Занимање ауто-механичар:  

 1. „ПАН АУТО NС“ МОДРИЧА 
 2. АУТОСЕРВИС „ШАРКАН“ МОДРИЧА 
 3. АУТОДИЈАГНОСТИКА  ОЏАК 
 4. АУТОСЕРВИС МЕЏИХОВИЋ ОЏАК 
 5. АУТОСЕРВИС СЕНКОВИЋ ОЏАК 
 6. АУТОСЕРВИС „ЕМ“ МОДРИЧА 
 7. АУТОСЕРВИС „МРКИ“ МОДРИЧА 
 8. АМД „ОПТИМА“ МОДРИЧА 
 9. АУТОСЕРВИС МОНДЕО МОДРИЧА 
 10. ЗР „БОЛЕ“ МОДРИЧА 

Занимање фризер:  

 1. ФС „ВАЊА“ ВУКОСАВЉЕ 
 2.  САЛОН ЉЕПОТЕ НАДА МОДРИЧА 
 3. ФС „МИКИ“ МОДРИЧА 
 4. ФС „ЈОКА“ МОДРИЧА 
 5. ФС „МРКА“ МОДРИЧА 
 6. ФС „ТМД“ МОДРИЧА 
 7. ФС „АНЂЕЛА“ МОДРИЧА 
 8. ФС „STUDIO VISAGE“ МОДРИЧА 
 9. ФС „ЛОРЕАЛ“ МОДРИЧА 
 10. ФС „ТАЊА П“ МОДРИЧА 
 11. ФС „Art baeuty“ ОЏАК 
 12. ФС „РУЖИЦА“ МОДРИЧА 
 13. ФС „АФРОДИТА“ МОДРИЧА 
 14. ФС „Hair Style Studio By K“ ОЏАК  
 15. ФС „МИЉА“ МОДРИЧА 
 16. ФС „ДЕНИС“ ОЏАК 
 17. ФС „ВИКТОРИЈА“ МОДРИЧА  
 18. ФС  „DI MAGIC“ МОДРИЧА 
 19. ФС „LA PERLA“ ШАМАЦ 
 20. ФС  А&А МОДРИЧА 
 21. ФС „ЈАСНА“ ОЏАК 
 22. ФС „БИЉА“ ДОБОЈ 
 23. ФС „BELLA“ МОДРИЧА 
 24. ФС „ФРИЗЕРСКИ  СТУДИО“ МОДРИЧА 
 25. ФС „ЛАНА“ ОЏАК 
 26. ФС „ЖЕЉО“ ШАМАЦ 
 27. ФС „БЕЛА“ МОДРИЧА 

Упис ученика у први разред средње школе врши се  у јунском и јулском уписном року   на основу јавног конкурса који расписује оснивач. Конкурс за упис ученика у први разред средње школе објављује оснивач путем средстава јавног информисања, најкасније до 31.маја текуће  године. Школски одбор предлаже оснивачу  најкасније до 31.децембра текуће године приједлог плана уписа ученика за наредну школску годину.  

При изради приједлога плана уписа ученика школски одбор узима у обзир мишљење локалне заједнице, Завода за запошљавање , као и резултата анкете коју попуњавају ученици  завршних разреда основне школе.  

У први разред средње школе уписује се лице које  је завршило основну школу  и није старије од 17 година.Изузетак су ученици који имају сметње у развоју и похађају наставу по посебном НПП. Ученици се уписују на основу документације о завршеној основној школи ( свједочанства о завршеном  шестом, седмом, осмом и деветом разреду)  и увјерења из матичне књиге рођених.  

Огица Јосиповић, дипломирани економиста

Адреса школе

Локација

Фотографије