ЈУ Средњошколски центар „Василије Острошки“ Соколац

Информације о школи

Давне, 1961. године, основана је гимназија „Слободан Принцип Сељо“ у Сокоцу. Школске 1973/74. године школа се оснива као Средњошколски центар Соколац, који чине гимназија и школа ученика у привреди, а већ сљедеће школске године центру се придодаје и школа са практичном обуком. 1987. године школи у Сокоцу припојена је, као њена подручна школа, средња школа из Хан Пијеска.

Школске 1992/93. године школа мијења назив у Средња школа Соколац. Од школске 2012/13. године школа носи назив Средњошколски центар „Василије Острошки“. Свечаном академијом 2011. године обиљежили смо 50 година постојања и успјешног рада.

О успјеху најбоље свједочи то што су некадашњи ученици данас доктори наука, врсни стручњаци, успјешни спортисти и угледни грађани нашег града, али и многих свјетских градова гдје су их животни путеви одвели.

 • Шумарство и обрада дрвета, шумарски техничар 
 • Економија, право и трговина, економски техничар 

Шумарски техничар: Шуме Републике Српске, фирме за подизање и одржавање паркова 

Економски техничар: Фирме у многим гранама привреде, банке, осигурања, трговине, инвестициони фондови, синдикати, владине организације, ревизорске куће, … 

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Дејан Боровчанин  

Адреса школе

Локација

Фотографије