ЈУ Средњошколски центар „Вук Караџић“ Лопаре

Информације о школи

Иницијатива за отварање одјељења средње школе у Лопарама покренута је још 1964. године. Скупштина Општине донијела је одлуку о отварању гимназије у Лопарама, али због материјалних разлога одлука се није могла реализовати.

У мају 1972. године поново је оживљела идеја о отварању истуреног одјељења. Опет је пао избор на одјељење гимназије. Покретачи акције и носиоци плана реализације били су: Ристо Митрашевић, Милисав Ђукић и Ђоко Јовић. 1973. године Гимназија из Тузле формирала је истурено одјељење у Лопарама. Те године уписано је 39 ученика, из лопарске, прибојске, челићке и корајске основне школе. Разредни старјешина овог одјељења био је Ђоко Јовић, професор из Лопара.

У школској 1975/76. години извршен је упис у два прва, два друга и један трећи разред, укупно 152 ученика. У наставни процес је било укључено 17 професора. Школске 1976/77. године уписано је 195 ученика и запослен 21 професор 12. маја 1977. године матурирала је прва генерација гимназијалаца, а овај датум ће у новој школи бити обиљежаван као Дан школе.

Фебруара 1977. године одржан је састанак на тему „Формирање средњошколског центра у Лопарама”. У изградњи школе ангажовале су се све друштвено политичке структуре општине. Прва фаза је била изградња учионица и кабинета. До конституисања РО, за вршиоца дужности директора именован је професор Мићо Мићић.

Године 1997. за вршиоца дужности именован је професор Мићо Стојишић, а након шест мјесеци је именован за директора школе.

Гимназија:

 • општи смјер,

Економија, право и трговина:

 • економски техничар,

Електротехника:

 • техничар рачунарства и програмирања,
 • техничар рачунарства,

Машинство и обрада метала:

 • бравар-заваривач,
 • варилац.
 • Термоелектро опрема ДОО Лопаре
 • Термал Инт ДОО Лопаре
 • Термоелектро опрема ДОО Лопаре
 • Термал Инт ДОО Лопаре
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Мр Мићо Стојишић

Адреса школе

Локација

Фотографије