ЈУ Стручна и техничка школа Дервента

Информације о школи

Школа је основана дана 19.03.1993.године одлуком Скупштине општине Дервента.

Традиција средњег образовања на подручју Дервенте дуга је и богата. У вријеме аустроугарске окупације, Дервента је била значајан економски, саобраћајни и културни центар ових простора. Дервентски срез је тада, крајем 19. и почетком 20. вијека, по броју становника и по броју основних школа, био највећи у земљи па се јавила и потреба за оснивањем средње школе. Идеја је реализована 1912. године оснивањем прве средње школе –Гимназије, а двије године касније, 1914. године, и отварањем „Учитељске школе“ која се тада звала „Препарандија“. Године 1929. отворена је „Државна мјешовита школа“, потом и „Пољопривредна“ и „Шегртска школа“. Послије Другог свјетског рата па све до 1992. године, ученици су похађали наставу у „Средњошколском центру“ који је био подијељен у четири ООУР-а и био један од већих и опремљенијих у Босни и Херцеговини са преко четири хиљаде ученика. 

За само три мјесеца ратних дејстава у Дервенти током 1992. године, „Средњошколски центар“ претрпио је велика оштећења. Захваљујући досљедности и ентузијазму руководства школе, неколицине професора и радника, створени су минимални услови за почетак рада ове школске установе. „Стручна школа за радничка занимања“ почиње са васпитно-образовним радом 16.11.1992. године са 380 ученика распоређених у 17 одјељења. Ученици су се школовали у три струке и осам занимања, а наставу су изводила 23 радника у радној обавези.  Године 2013. ова школа извршила је промјену назива код Привредног суда  Добоју и у регистару средњих школа  од  тад  послује под називом ЈУ „Стручна и техничка школа“ Дервента.У оквиру ЈУ „Стручне и техничке школе“ у последњих 10  година образују се четири струке и то: Економија, право и трговина, Пољопривреда и прерада хране, Угоститељство и туризам и Машинство и обрада метала. У току свог рада школа се борила са свакодневним проблемима и природним катастрофама. Тако је 2010. године у поплавама које су задесиле нашу општину школа претрпјела велику материјалну штету те је уништен велики дио наставних средстава и опреме. Од те године па до дана данашњег настојало се да се кроз различите пројекте побољша опремљеност ове школе и створе што квалитетнији услови за рад и боравак ученика у школи. 

Пољопривредна школа укључена је у ЕУ ВЕТ програм и донирана јој је опрема за извођење практичне наставе.  Пољопривредни техничари у оквиру практичне наставе стичу знања и вјештине из производње расадног материјала и органске производње поврћа. Захваљујући преданости и стручности наставног кадра производи пољопривредне струке постали су препознатљиви у граду Дервенти. 

Посебно су поносни на успјехе које су постигли у оквиру опремања радионица и набавке опреме у струци машинство и обрада метала, гдје су преко разних пројеката и уз помоћ привредника у општини Дервента, набавили опрему за најсавременије облике заваривања и тренажере за симулацију рада на ЦНЦ машинама. У даљем плану им је набавка и ЦНЦ машина чиме би опрема за машинску струку била у потпуности модернизована и опремљена.  

Угоститељска струка у оквиру које се образују кувари, конобари и туристички техничари користи простор ресторана гдје се врши практична настава. Ученици у занимању кувар сваке године показују велико интересовање и жељу за напредовањем, што је и евидентно из бројних такмичења на којима сваке године учествују и освајају значајна мјеста.  

Разни пројекти који су завршени и који су у току били би неизводљиви без изузетне подршке и помоћи Општине Дервента, а све у циљу унапређивања образовања у оквиру ове школе. У будућности се и даље планира добра сарадња ове школе са локалном заједницом, као и усмјеравање ове школе у правцу производње дефицитарних кадрова који су потребни локалној заједници и привредним субјектима на подручју Општине Дервента. У школској 2021/2022. години у ЈУ „Стручној и техничкој школи“ запослено је 59 радника ( 43 наставника и 16 ваннаставног особља). 

 1. економија,право и трговина (економски техничар, пословно правни техничар, царински техничар)
 2. пољопривреда и прерада хране  (агротехничар, пољопривредни техничар и ветеринарски техничар)
 3. туризам и угоститељство (кулинарски техничар , кувар и конобар) и
 4. машинство и обрада метала (техничар ЦНЦ технологија,обрађивач метала резањем, и бравари заваривачи,машински техничар за компјутерско конструисање)
 1. СИМ-ПРОМ  д.о.о.  са сједиштем Дервенти, улица Жељезничка   бб ,
 2. „Mreža Network“  ДОО  из Дервенте , са сједиштем  улици Книнска бб
 3. „МЕТАЛАЦ  МБМ“   ДОО  из Дервенте , са сједиштем  улици Луг бб,
 4. „Дигитал Електроник “ д.о.о. Дервента, са сједиштем у улици Книнска бб,
 5. Anton Paar ShapeTec BA d.o.o., са сједиштем  Броду, Горња Мочила бб
 6. „AЛ-М“ д.о.о.  са сједиштем Дервенти, улица Светог Саве  бб
 7. Art Line d.o.o., са сједиштем Дервенти, улица Жељезничка бб
 1. SIM-PROM  d.o.o.  sa sjedištem Derventi, ulica Željeznička   bb ,  
 2. „Mreža Network“  DOO  iz Dervente , sa sjedištem  ulici Kninska bb
 3. „METALAC  MBM“   DOO  iz Dervente , sa sjedištem  ulici Lug bb,           
 4. „Digital Elektronik “ d.o.o. Derventa, sa sjedištem u ulici Kninska bb, 
 5. Anton Paar ShapeTec BA d.o.o., sa sjedištem  Brodu, Gornja Močila bb 
 6. „AL-M“ d.o.o.  sa sjedištem Derventi, ulica Svetog Save  bb 
 7. Art Line d.o.o., sa sjedištem Derventi, ulica Željeznička bb,8.Tehpro CNC Derventa 
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.  
 2. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.  
 3. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.  
 4. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.  
 5. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. 
 6. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске. 
 7. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе. 
 8. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.  
 9. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених. 

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју добјених бодова на основу: 

 1. Општег успјеха у основној школи 
 2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци 

Учесници конкурса подносе школи потребне документе: 

 1. Пријаву за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу); 
 2. Оргинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију; 
 3. Извод из матичне књиге рођених; 
 4. Диплому „Вук Стефановић Караџић“; 
 5. Диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на Републичком или вишем нивоу такмичења; 
 6. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата и бројем телефона који се пријављује на конкурс. 

Након бодовања и израде ранг листи ученика, ученици се у августу мјесецу уписују у школу. 

Бранка Јовић

Адреса школе

Локација

Фотографије