ЈУ Техничка школа Добој

Информације о школи

ЈУ Техничка школа Добој има свој почетак 1923. године у Шегртској школи Добој. Послије завршетка Другог свјетског рата, ова школа је наставила да ради као Школа ученика у привреди Добој.

Од 1977. године, од када је констатована Радна организација Средњошколски центар Добој са четири ООУР-а, школа дјелује под називом Металска школа (образује ученике и полазнике у занимања металске струке трећег и четвртог степена).

Престанком функционисања Радне организације Средњошколски центар 1992. године, ова школа се региструје као посебна јавна установа, а наредне 1993. године, по усвајању Закона о средњој школи РС, уписана је у мрежу школа РС чији је оснивач Влада РС. Од 2002. године носи назив Техничка школа Добој. 

Током школске 2021/2022. године: 

 1. машинство и обрада метала (машински техничар за компјутерско конструисање, ауто-механичар, инсталатер, обрађивач метала резањем, бравар-заваривач, варилац, бравар)
 2. геодезија и грађевинарство (грађевински техничар)
 1. „Термо Танасић“ д.о.о. Добој 
 2. „Панић монт“, Кладари 
 3. УГ „Котор“ Которско 
 4. „MN Flex“ д.о.о. Добој 
 5. Металомонт Гогић Теслић 
 6. „Боротерм“ д.о.о. 
 7. „ПСЦ“ Јелах 
 8. АС „Лука“ Руданка 
 9. „Омерчић“ Клокотница 
 10.  „A3“ Добој 
 11.  „INOX Ajanović Росуље, Тешањ 
 12.  СЗР „Јовић“ Добој 
 13.  „Carmeus“ Шеварлије, Добој 
 14.  „МБА“ Добој 
 15. „SGI Tehnology“ Буква, Тешањ 
 16. „WISCHT“ д.о.о. Добој 
 17. „Прода монт“ Баре, Добој 
 18.  Аутомеханичарска радионица „Дејзин“ Кожухе 
 19. Занатска радња „Михајловић“, Велика Буковица 
 20. GEIP-2 Баре, Добој 
 21. ЕФТ рудник и термоелектрана Станари  
 22. „Зулкић“ Шије 
 23. АС „КС“ Усора 
 24. „Металопромет“ Добој 
 25. СП „Алексић“ Велика Буковица  
 1. Жељезнице РС 
 2. Топлана 
 3. Водовод 
 4. „ТКЦ“ Руданка 

Министарство просвјете и културе Републике Српске објављује Јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске за наредну школску годину. Јавним конкурсом одређена су два уписна рока, и то: јунски рок – (друга половина мјесеца јуна) и јулски рок (прва половина мјесеца јуна – до попуњавања мјеста у школи). Сваке године се објављују тачни датуми свих уписних рокова. 

 У јунском уписном року, пријем докумената за упис ученика се врши у два рока: 

 1. у средње четворогодишње школе за ученике који имају 60 и више бодова средином јуна а резултати се објављују исте седмице. 
 2. Пријем докумената за упис осталих ученика (који имају мање оф 60 бодова) у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње седам дана након првог јунског рока а резултати се објављују исте седмице.  

У јулском уписном року, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње  школе и средње трогодишње школе почиње почетком мјесеца јула текуће школске године.  Резултати  уписа објављују се  на крају исте радне седмице. Наредне седмице у јулу се уписују кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање и то у школе, односно смјерове у гимназијама, струкама и занимањима у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста. 

Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације БиХ конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу, а под истим условима могу да конкуришу и уписују се и ученици из других држава. 

Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.  

Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године и они се школују у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије. 

 Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа и они не подлијежу критеријумима бодовања за упис. 

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених, односно доказом о извршеној нострификацији дипломе када је ријеч о ученицима из друге државе. 

Приликом уписа, кандидати се могу пријавити за највише два занимања у стручним школама и у том случају им се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека, а рангирање се врши према успјеху у оба занимања, смјера или одсјека. 

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:  

 1. пријаву за упис, 
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи, 
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање, 
 4. извод из матичне књиге рођених, 
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“, 
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку, 
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења. 
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи. 

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова, а бодовање врши на основу општег успјеха у основној школи, успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама, смјеру у гимназији или одсјеку у умјетничким школама, за који кандидат конкурише, те на основу резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе. 

Конкурс, као и план уписа, доступни су и на интернет порталу Владе Републике Српске, на страници Министарства просвјете и културе. 

Све  средње школе су дужне да, уз текст конкурса, на огласној табли школе  објаве  и план уписа ученика. 

 

Претходних година уписивали су се и школовали ученици за занимање екомомски техничар и варилац. 

Будимир Кнежевић, проф.

Адреса школе

Локација

Фотографије