ЈУ Техничка школа Градишка

Информације о школи

ЈУ Техничка школа Градишка памти више од пола вијека свог постојања. Свој пут је градила у мањем граду, али са богатим културно- историјским развојем. Градишка се кроз све ове периоде постепено градила и углавном задржавала стратегијски, транзитни, трговачки, а у новије вријеме и индустријско-аграрни значај. Темељи индустријског развоја су постављени 60-их година што је утицало на развој и усмјерење средњих стручних школа. Школовани су кадрови за те потребе као и за наставак школовања. 

Наша школа, формирана Одлуком Среског народног одбора 1945.године као Државна стручна школа за ученике у индустрији и занатству, почела је са радом 1.септембра исте године. Бивша школска зграда која се налазила у садашњој Видовданској улици, срушена је 1948. године. Школа мијења име у Стручна школа ученика у привреди, а 1949.године у Школа ученика у привреди (ШУП).  

  Шездесетих година изграђен је објекат школе у садашњој главној улици Видовданској, која се и данас назива зградом ШУП-а . Објекат школе је стално дограђиван. Изграђена је фискултурна сала, а затим и објекти практикума за извођење практичне наставе.  

Име школе остаје све до краја 1973.године. Од 01.01.1974.године по Закону о удруженом раду заједно са Гимназијом чини Школски центар. До 1975.године теоретска настава се изводила у објекту школе, а практична настава у старом практикуму. Те године школа добија још један објекат за извођење стручно – теоретске и практичне наставе -нови практикум. 

Ново име Центар усмјереног образовања «Енвер Шиљак» добија 23.05.1985. године. Новом трансформацијом 1.01.1988. године школа постаје (ООУР) Основна организација удруженог рада Машинска и дрвопрерађивачко шумарска школа у оквиру (РО) Радне организације средње школе «Енвер Шиљак», а сједиште је било у згради новог практикума.  

1993.године по Закону о средњој школи, школа се осамостаљује под именом Машинска и дрвопрерађивачка школа. Школа још једном мијења име 2002. године у Техничка школа и  24. маја 2013. године је постала ЈУ Техничка школа. 

Од 1988.године, када долази до организације школе као Основне организације удруженог рада, комплетна настава се изводи у згради новог практикума иако просторни услови нису задовољавали потребе за 752 ученика. Да би се настава нормално одвијала користили смо дио простора у старом практикуму, који није био услован за извођење наставе. Са простором смо имали проблема све до 2002.године када смо уз помоћ Министарства просвјете Републике Српске доградили пет кабинета, чиме је школа добила садашњи изглед.  

Уз рјешавање простора за извођење наставе вршено је, а и даље се наставља опремање школе савременим наставним средствима. Иако је радила у тешким условима, постизани су завидни резултати. Наши ученици су на разним такмичењима постизали високе резултате. Савјет за образовање и запошљавање Града Градишка поводом 24. априла, Дана Града, додијелио је јавно признање ЈУ „Техничка школа“ Градишка, за изузетне заслуге на пољу развоја и унапријеђења образовног процеса у Граду Градишка чиме утиче на афирмацију и развој града.

У плану је изградња још два наставна кабинета  и радионица за рализацију практичне наставе у занимању техничар мехатронике, јер велики број опреме захтјева и нове просторије.  

Наша школа тренутно броји 606 ученика, распоређених у три струке: машинство и обрада метала, шумарство и обрада дрвета и електротехника. 

Машинство и обрада метала 

 • техничар цнц технилогија 
 • техничар мехатронике 
 • аутомеханичар 
 • обрађивач метала резањем 
 • инсталатер 
 • механичар грејне и расхладне технике 
 • бравар – заваривач 
 • бравар 
 • металобрусач 

Шумарство и обрада дрвета 

 • техничар за обраду дрвета цнц 
 • техничар за обраду дрвета 
 • столар

Електротехника 

 • техничар информационих технологија 
 • техничар електроенергетике 
 1. ПМП „ЈЕЛШИНГРАД“ ФМГ 
 2. “ТИКТ“ МАНУФАКТУРА 
 3. “ЛАГУНА ШПЕД“ 
 4. “РЕФЛЕКС“ 
 5. “БОР“Д.О.О. 
 6. “АРВЕКО“ 
 7. “ИНСЕКО“ 
 8. “НОВА ДИПО“ 
 9. .ЗР“ПРОФИЛ“ 
 10. “МОНТАЖА МОНТ“ 
 11. ЗР“СОЛАР МОНТ“ 
 12. “ТЕРМОКЛИМА“ 
 13. “МИС ТРАЈД“ Д.О.О. 
 14. “КГХ“ ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 15. “СОЛАР МОНТ“ 
 16. “СЛАП“Д.О.О. 
 17. СЗТР“СУБОТИЋ“ 
 18. А.С.“ПУЛС“ 
 19. “АЦ АЛФА“ 
 20. А.С.“ЦВИЈИЋ“ 
 21. “АУТО МЛАДЕН“ 
 22. А.С.СЛОБО“ 
 23. .А.С.“ПОПОВИЋ“ 
 24. “УЛИКС„ Д.О.О. 
 25. “МИ“ ЦОМПАНИ 
 26. “МИНИМАКС“ЦОМЕРЦ 
 27. А.С.“ВУЧИЋ“ 
 28. ЗР „ТРУЦК И ТРАИЛЕР“ 
 29. С.П.“ДЕВИЋ“ 
 30. А.С.“ПИТ СТОП“ 

Фирме су наведене у претходној тачки. 

Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

Школска 2019/2020  

 

1 Машинство и обрада метала 1 Техничар ЦНЦ технологија IV 1 24 
2 Аутомеханичар III 0.5 12 
3 Металобрусач III 0.5 12 
4 Обрађивач метала резањем III 0.5 12 
5 Бравар III 0.5 12 
   Укупно  3 72 
2 Шумарство и обрада дрвета 1 Техничар за обраду дрвета IV 1 24 
 Укупно  1 24 
3 Електротехника 1 Техничар електроенергетике IV 1 24 
  2 Техничар мехатронике IV 1 24 
 Укупно  2 48 
 УКУПНО  6 144 

Школска 2020/2021  

1 Машинство и обрада метала 1 Техничар ЦНЦ технологија IV 1 24 
2 Техничар мехатронике IV 1 24 
3 Аутомеханичар III 0.5 12 
4 Бравар – заваривач III 0.5 12 
5 Обрађивач метала резањем III 0.5 12 
6 Инсталатер  III 0.5 12 
   Укупно  4 96 
2 Шумарство и обрада дрвета 1 Техничар  обраде дрвета  ЦНЦ IV 1 24 
2 Столар III 1 24 
 Укупно  1 24 
3 Електротехника 1 Техничар информационих технологија IV 1 24 
 Укупно  1 24 
 УКУПНО  7 168 

 

Школска 2021/2022  

1 Машинство и обрада метала 1 Техничар ЦНЦ технологија IV 1 24 
2 Техничар мехатронике IV 1 24 
3 Аутомеханичар III 0.5 12 
4 Бравар – заваривач III 1 24 
5 Обрађивач метала резањем III 0.5 12 
6 Механичар грејне и расхладне технике III 0.5 12 
  7 Инсталатер III 0.5 12 
   Укупно  4 96 
2 Шумарство и обрада дрвета 1 Техничар  обраде дрвета  ЦНЦ IV 1 24 
 Укупно  1 24 
3 Електротехника 1 Техничар информационих технологија IV 1 24 
 Укупно  1 24 
 УКУПНО  7 168 

Владо Томић, дипл.инж.маш. 

Локација

Фотографије