ЈУ Техничка школа ”Михајло Пупин” Бијељина

Информације о школи

Датум и година оснивања (историјат): 1921. 

Струке: Машинство, електротехника, саобраћај, шумарство и обрада дрвета. Занимања: Техничар рачунарства и програмирања, техничар информационих технологија, електричар-електроинсталатер, техничар логистике и шпедиције, техничар друмског саобраћаја, машински техничар за компјутерско конструисање, возач моторних возила, бравар-заваривач, обрађивач метала резањем и столар. 

„Mega drvo“ doo, „Steco centar“ doo, „Novoform“ doo, ZSR „Euro stil“, „Spark“ doo, „Elvaco MetPro“ doo, „Orao“ ad.  

„Mega drvo“ doo, „Steco centar“ doo, „Novoform“ doo, ZSR „Euro stil“, „Spark“ doo, „Elvaco MetPro“ doo, „Orao“ ad. 

Упис ученика се вриши по конкурсу које расписује Министарство просвјете и културе. 

 

Претходних година уписивали су се и школовали ученици за занимање екомомски техничар и варилац. 

Миленко Максимовић, дипломирани инжењер саобраћаја

Адреса школе

Локација

Фотографије