ЈУ Техничка школа Требиње

Информације о школи

Средња Техничка и средња стручна школа у Требињу основана је 1959. године и од тада постоји под различитим називима: Индустријска школа, Техничка школа, Електромашински школски центар, Центар средњих школа, Школски центар…  

На самом почетку свог рада школа је образовала различите профиле из подручја рада машинство и обрада метала и то машински техничар (IV степен), и занимања III степена: бравар, машинбравар, металостругар, металоглодач, аутомеханичар, инсталатер, металобрусач, механичар.  

Образовни профил машински техничар (IV разред) школске 1996/97 године завршава образовање по новом наставном плану и програму и полаже матурски испит. Образовни профили трогодишњег образовања полажу завршни испит према Правилнику о садржају и намјени полагања завршног испита у средњој стручној школи.  

Средња техничка и Средња стручна школа је школске 1994/95 године добила елктро струку која образује профиле III и IV степена. Тадашњи профили трећег степена су: електромеханичар за машине и опрему, електромонтер мрежа и постројења, монтер ТТ мрежа и електроинсталатер, а профили четвртог степена су: електротехничар рачунара и електротехничар електронике. 

Школске 1997/98 године школа је обогаћена и саобраћајном струком III степена, а школске 1998/99 године и саобраћајном струком IV степена.  

Данас школа носи назив ЈУ Техничка школа и има четири подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника, саобраћај, грађевина и геодезија.  

Зграда у којој се одвија настава посједује 14 учионица и 3 радионице. Школа располаже солидним простором за извођење теоријске наставе кабинетског типа, модерно опремљеним кабинетом рачунара и информатике. За извођење практичне наставе користе се машинске радионице.  

У периоду иза нас, захваљујући Влади Републике Српске и Граду Требиње изведени су слиједећи радови на згради: санација крова, термоизолација фасаде, замијењена столарија, реконструкција котла, прикључивање на канализациону мрежу. Започета је санација мокрих чворова, а неопходна је и санација цјелокупног канализационо-водоводног система.  

У Техничкој школи је тренутно запослено 47 радника од којих су 33 професора. Садржаје општеобразовних предмета реализује 16 наставника, садржаје стручно теоријске и практичне наставе 17 наставника. 

Техничка школа има веома квалитетан стручни кадар који у раду са ученицима деценијама остварује завидне резултате на школским, општинским, регионалним, републичким и међународним такмичењима.  

Изузетно добри резултати су до сада остварени из области програмирања, рачунарства, математике, информатике, машинске групе предмета, историје и српског језика и књижевности. О тим успјесима наставника и ученика говоре бројна признања и дипломе добијене за освојена прва, друга и трећа мјеста. 

Пословни субјектБрој ученикаРазр.Занимање  
Аутосервис „Лучић“ с.п.4IIIаутомеханичар  
 
 
 
„Триал“ д.о.о.2IIIаутомеханичар  
 
„R Trade“ с.п.2IIIаутомеханичар  
 
„Аутоунион“ д.о.о.4IIIаутомеханичар  
 
 
 
Аутосервис „Дејо“ с.п.1IIIаутомеханичар  
„TQ NET“ с.п.2IVтехничар рачунарства  
 
„Одавић“ д.о.о.1IVтехничар рачунарства  
„DINECO“ д.о.о.4IVтехничар ЦНЦ технологија  
 
 
 
„Драган Шишковић“ д.о.о.2IVтехничар ЦНЦ технологија  
 
„Swisslion industrija alata“ a.d. Trebinje4IVтехничар ЦНЦ технологија  
 
 
 
3IIIмеханичар  
 
 
„RDT Swisslion“ д.о.о.3III   
 
 
2IVтехничар логистике и шпедиције  
 
 
 
 
 

„IAT STANDARD“ д.о.о.

Требиње

4IIIмеханичар  
 
 

 

 

„ELFRIGO RASHLADNA I TERMOTEHNIKA“ с.п.1IIмеханичар грејне и расхладне технике  
“MAX-EL” с.п. Билећа3IIмеханичар грејне и расхладне технике  
 
 
„CENTRALNO GRIJANJE” с.п.  Требиње2IIмеханичар грејне и расхладне технике

 

 
 
„ХЕРЦЕГ РТВ“ Требиње2IVтехничар рачунарства  
 
„ХЕРЦ ГРАДЊА“ д.о.о. Билећа4IIруковалац грађевинских и претоварних машина и кранова

 

 

 
 
 
 
„Монтинг Енергетика“ д.о.о. Требиње1IIруковалац грађевинских и претоварних машина и кранова

 

 

 
“Apis” d.o.o.5IIруковалац грађевинских и претоварних машина и кранова

 

 
 
 
 
 
2IVтехничар логистике и шпедиције

 

 
 
„Херцеговина путеви“ а.д.2IIруковалац грађевинских и претоварних машина и кранова

 

 
 
Z.P. „HET” a.d.2IIруковалац грађевинских и претоварних машина и кранова

 

 
 
2IIмеханичар грејне и расхл- адне технике

 

 
 
„Centrošped” d.o.o. Trebinje3IVтехничар логистике и шпедиције

 

 
 
 

„Vokel”d.o.o.

p.j. Trebinje

2IIмеханичар грејне и расхл- адне технике

 

 
 

У „RDT Swisslion“ д.о.о. су на пракси два техничара логистике и шпедиције али је уговорно распоређено шест ученика и праксу обављају по систему ротације. 

Поред наведених пословних субјеката код којих ученици обављају праксу у текућој 21/22 години претходних година је имала овај вид сарадње и са слиједећим пословним субјектима: 

АЕ SYSTEM
FRIKOM
ЕLMAT
SEGMENT 

Пословни субјекти који су до сада запослили ученике који су код њих обављали практичну наставу су:

SEGMENT
АЕ SYSTEM
„Swisslion industrija alata“d. Trebinje
„R Trade“ с.п.
„Аутоунион“ д.о.о.

Упис ученика у први разред врши се у складу са важећим Правилником за упис ученика у први разред. Документација коју ученици требају приложити приликом уписивања подразумијева: родни лист, свједочанства шестог, седмог, осмог и деветог разреда основне школе. Пријаву за упис ученици попуњавају на лицу мјеста. За упис је задужена уписна комисија коју именује директор за текућу школску годину.

Преглед уписних политика из претходних година:

Струка/Занимање 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Година уписа

2017/18

Година уписа

2018/19

Година уписа

2019/20

Година уписа

2020/21

Година уписа

2021/22

МАШИНСТВО И  ОБРАДА МЕТАЛА 
   Машински тех.за компјутерско конструисање1 одјељење 1 одјељење  
Техничар CNC технологија 1 одјељење 1 одјељење1 одјељење
Аутомеханичар0,5 одјељења 0,5 одјељења  
Механичар 0,5 одјељења0,5 одјељења  
Механичар грејне и расхладне технике   1 одјељење 
Механичар мехатронике, пнеуматике и хидраулике    0,5 одјељења

EЛЕКТРОТЕХНИКА

 

 

 

Техничар рачунарства

1 одјељење1 одјељење1 одјељење  
Техничар рачунарства и програмирања   1 одјељење 
Техничар инф.технологија    1 одјељење
електричар0,5 одјељења0,5 одјељења   
Електричар-електроинсталатер    0,5 одјељења

САОБРАЋАЈ

 

 
Тех. логистике и шпедиције1 одјељење1 одјељење  1 одјељење
техничар друмског саобраћаја  1 одјељење  
Руковалац грађевинских и претоварних машина и кранова   1 одјељење 
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Грађевински техничар 1 одјељење 1 одјељење 
Укупно одјељења:45454

Небојша Бован 

Локација

Фотографије