ЈУ Технички школски центар Зворник

Информације о школи

Технички школски центар почео је да ради 1963 као Школа ученика у привреди и то као издвојено одјељење Техничке школе Бијељина.

17.02.1972. године почиње са радом Технички школски центар Зворник као самостална средња школа.

Школа је на почетку образовала ученике у електро и машинској струци. 1995. године школа уводи нову струку-Саобраћај а почетком 2000-их и Хемију, неметале и графичарство.

Електротехника: Техничар електроенергетике, Техничар рачунарства и програмирања, Електричар-електроинсталатер, Аутоелектричар

Машинство и обрада метала: Техничар за CNC технологије, Аутомеханичар, Бравар-заваривач

Саобраћај: Техничар друмског саобраћаја, Техничар логистике и шпедиције, Возач моторних возила, Руковалац грађевинских машина и кранова

Хемија, неметали и грађевинарство: Хемијски техничар

Геодезија и грађевинарство: Грађевински техничар (Нова струка, предвиђена Планом уписа за школску 2022/23 годину)

 • Алумина доо
 • АД Зворникпутеви,
 • Метално АД
 • Кесо-градња
 • Кесо-промет
 • Металмонт доо
 • Путеви – Зворник доо
 • Алумина доо
 • АД Зворникпутеви,
 • Метално АД
 • Кесо-градња
 • Кесо-промет
 • Металмонт доо
 • Путеви – Зворник доо

Ученици се уписују у школу на основу конкурса који расписује Министарство просвете и културе Републике Српске. Ученици се бодују и рангирају на основу успјеха у 6,7,8 и 9. разреду основне школе као и на основу успјеха из појединих специфичних предмета из основне школе, зависно од струке и занимања које уписују.

Документа потребна за упис:

 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Свједочанства о завршеном 6,7,8, и 9. разреду основне школе
 • Пријава за упис
Горан Грујић, дипл. Инж.ел.техн.

Адреса школе

Локација

Фотографије