ЈУ Технолошка школа Бања Лука

Информације о школи

Школа је основана 28.10.1959.године Одлуком број 1079 због велике потребе за квалификованим кадровима у творницама Индустрије папира.

1960 године формиран је Школски центар индустрије папиракоји је званично почео са радом 1.06. 1961.године.

1973.године Скупштина општине Бања Лука донијела је Рјешење о оснивању Хемијско –технолошког школског центрау којем ће се образовати КВ радници и техничари за производњу целулозе,папира и влакана као и хемолаборанти.Бивши Центар индустрије папира престаје да егзистира и прераста у Хемијско-технолошки школски центар.1974/1975 школа је почела са радом у згради Основне школе Ранко Шипка.

Рјешењем окружног привредног суда у Бања Луци бр. U/I 2080/79 oд 03.05.1979.године назив школе је ООУР Технолошка школа Бања Лука.

1988.године код Основног суда Бања Лука школа је регистрована као ООУР Технолошка школа у саставу РО Центар за средње образовање и васпитање са ограниченом одговорношћу.

2012.године школа је постала Јавна установа Технолошка школа Бања Лука ,скраћени назив школе је ЈУ Технолошка школа Бања Лука . У школи се реализује средње техничко и средње стручно образовање ( шифра дјелатности 85.32 ) Школа је регистрована код надлежног Окружног привредног суда Бања Лука -Рег. бр. 057-0-14-000507.

Школу заступа и представља директор Дејан Чутура, професор математике који је на тој функцији од 2014.године.

Струка: Хемија, неметали и графичарство
 
Занимања:
 
 • Хемијски техничар (IV степен)
 • Графички техничар(IV степен)

Струка: Култура и умјетност

Занимања:

 • Ликовни техничар(IV степен)
 • Техничар дизајна графике(IV степен)
 • Техничар дизајна ентеријера и индустријских дјелатности (IV степен)

Струка: Остале дјелатности

Занимања:

 • Еколошки техничар(IV степен)
 • Козметички техничар(IV степен)
 • Фризер(III степен)Фот ограф(III степен)

Струка остале дјелатности:

 1. „ELBC с.п. Арсенија Чарнојевића 25, Бања Лука
 2. САЛОН ЉЕПОТЕ HARMONY
 3. КОЗМЕТИЧКИ САЛОН HENIA
 4. САЛОН ЉЕПОТЕ „BEAUTY STUDIO STEFANI“
 5. ЗАНАТСТВО КАЛЛОС
 6. „КРАСОТА“
 7. ДОНА ПЕРФЕКТА
 8. СТУДИО ЉЕПОТЕ „PRINCESS“
 9. PER LEI“ ФРИЗЕРСКИ САЛОН БОБАНА
 10. ФРИЗЕРСКА РАДЊА ЕЛЕНА
 11. ФРИЗЕРСКИ СТУДИО ДРАЖЕН
 12. „CAPELLI“
 13. ФРИЗЕРСКИ САЛОН САРА

Струка: Хемија, неметали и графичарство

 1. КОМПЕКС
 2. DESIGNM
 3. ГРАФОМАРК
 4. ГЛАС СРПСКЕ
 5. ГРАФОБАЛКАН
 6. АЛФ-ОМ
 7. МАКОПРИНТ
 8. РАБОС
 9. ЛОГОС
 10. ГРАФИКС
 11. ГРАФИД
 12. ЕВРОН
 13. МАРКОС
 14. АРТ-ПРИНТ
 15. МегаПринт
 16. СЗР Системи
 17. Импрессум
 18. Thunder Media s.p.
 19. Еуропринт
 20. Форма
 21. Независне новине

Упис у школу спроводи се у складу са Законом о средњем стручном образовању и васпитању и Правилника о упису ученика упрви разред средње школе у Републици Српској, а по расписаном Конкурсу Министарства просвјете и културе.

Потребна документација:
 • Oригинална свједочанства о завршеним разредима основне школе VI, VII, VIII, IX разред
 • Извод из матичне књиге рођених
Ученици који конкуришу за занимања из струке Култура и умјетност полажу посебни испит
Дејан Чутура

Адреса школе

Локација

Фотографије