ЈУ Угоститељска и трговинска школа Добој

Информације о школи

До 6.10.1997. године Управна угоститељска и школа ученика у привреди била је у склопу ООУР-а, када је конституисана у самосталан субјект под називом Управна, угоститељска и ШУП Добој. 

28.6.2012. године извршен је упис промјене назива у ЈУ Угоститељска и трговинска школа Добој, под којим називом ова установа послује и данас. 

Струка: Туризам, угоститељство и трговина.  

Занимања: Туристички теничар, трговачки техничар, угоститељски техничар, кулинарски техничар, кувар, конобар, посластичар. 

УРП „Прима“ Модрича, „Ла Каса“ Прњавор, ЛП „Парк“ доо Добој, ресторан „Рибарска прича“ Добој, доо „Компанија Милојевић – Гиље гас“ Бијељина, ресторан „Тројка“ Добој, Туристичка организација града Добоја, доо“Истра травел“ Добој, пицерија „Пикадо“ Добој, ресторан „Грација“ Добој, „Кантић – туристик“ Јелах. 

Процедура уписа ученика и потребна документација прописани су одредбама Правилника о упису ученика у први разред средњих школа („Службени гласник“ РС број 31/19) 

 Преглед уписних политика из претходних година (pdf или линк)Школа упис проводи у складу са потребама тржишта и у сарадњи са локалним савјетодавним тијелима и надлежним институцијама. 

Школа План уписа ученика у први разред креира у сарадњи са надлежним инситуцијама и након претходно прибављеног мишљења Привредне коморе, Удружења послодаваца, Завода за запошљавање РС, Локалног савјетодавног тијела, Града Добоја-Одјељења за привреду и друштвене дјелатности за горе споменута занимања. 

Предраг Пашић

Адреса школе

Локација

Фотографије